ساخت و تولید Manufacturing and Production

  

دانلود پروژه پایان نامه ربات مسیر یاب (هفت سنسور) ساخت وتولید

فهرست مطالب موجود در متن پایان نامه

·         مقدمه                                                      1

·         فصل اول (رباتها ، تاریخچه و انواع آنها)                2

·         1-1- ربات                                                           3

1-1-1- تعاریف ربات                                          4

1-1-2- علم رباتیک                                           6

1-1-3- مزایای رباتها                                           7

1-1-4- معایب رباتها                                           7

·           1-2- تاریخچه رباتها                                             8

·           1-3- دسته بندی رباتها                                      12

1-3-1- دسته بندی اتحادیه رباتهای ژاپن                   12

1-3-2- دسته بندی موسسه رباتیک آمریکا                 13

1-3-3- دسته بندی اتحادیه فرانسوی رباتهای صنعتی     13

·           1-4- انواع رباتها                                                14

1-4-1- رباتهای متحرک                                     14

1-4-2- ربات همکار                                          15

1-4-3- نانوبات                                                16

·           1-5- طبقه بندی رباتها                                       18

1-5-1- طبقه بندی رباتها از نظر کاربرد                     18

1-5-1-1- رباتهای صنعتی                                   18

1-5-1-2- رباتهای شخصی و علمی                         18

1-5-1-3- رباتهای نظامی                                     18

1-5-2- طبقه بندی رباتها از نظر استراتژی کنترل         19

1-5-2-1- نسل اول                                          19

1-5-2-2- نسل دوم                                          19

1-5-2-3- نسل سوم                                        20

1-5-2-4- نسل چهارم                                      21

1-5-3- طبقه بندی رباتها از نظر محرک مفصلها          23

1-5-3-1- سیستمهای الکتریکی                           23

1-5-3-2- موتورهایDC                                   23

1-5-3-3- موتورهایAC                                   24

·           فصل دوم (کاربرد رباتها و اجزاء آنها)                25

·           2-1- کاربرد رباتها                                           26

2-1-1- ربات آدم نمای اعلام خطر                        26

2-1-2- رباتها برای تقلید رفتار حیوانات                  27

2-1-3- ربات تعقیب خط                                   28

2-1-4- ربات حس کننده تماس                          29

2-1-5- ربات آبی، برای یافتن جعبه سیاه هواپیما      30

2-1-6- ربات پذیرش                                         31

·           2-2- اجزاء اصلی یک ربات                             32

2-2-1- بازوی مکانیکی ماهر                                32

2-2-2- سنسورها                                           34

2-2-2-1- سنسورهای بدون تماس                       34

2-2-2-2- سنسورهای القائی                              35

2-2-3- کنترلر                                              39

2-2-4- واحد تبدیل توان                                  41

2-2-4-1- موتور                                            41

2-2-4-2- دسته بندی کلی موتورها                      42

2-2-5- محرک مفاصل                                     44

·           فصل سوم (ربات مسیریاب)                            45

·           3-1- ربات مسیریاب                                     46

3-1-1- ربات مسیر یاب 7 سنسور                       47

3-1-2- شرح عملکرد ربات مسیر یاب                   49

3-1-3- ساختن ربات مسیر یاب                        50

3-1-4- مدار ربات مسیر یاب                            52

3-1-5- برنامه ربات مسیر یاب                          53

3-1-6- شکل ربات مسیر یاب 7 سنسور               55

·           منابع و ماخذ                                         56

 

برای دانلود فایل word  بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

 

password فایل : mandp.ir

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 

 

جزوء درس ترمودینامیک 1 

 

 

 

برای دانلود فایل بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

password فایل : mandp.loxblog.com

 

 

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 
تاریخ: پنج شنبه 9 آبان 1392برچسب:ترمودینامیک,دانلود,ساخت وتولید,
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

  

1)قوی ترین جوانه زا........می باشد که برای تولید فولادهای ابزار و فولادهای گرمکار به جای.......از آن استفاده می کنیم.

2)در فرآیند اکسیداسیون و سپس دمش اکسیژن موجب می شود که.....

3)اضافه کردن کربن مجدد باعث چه چیزی نمی شود؟

4)کدام مورد 1% حجم مذابی که سبب از بین بردن تمام اکسیژن می شود را تشکیل نمی دهد؟

5)چه موقع دمش اکسیژن قطع شده و اکسیژن نمی دهد؟

6)در ذوب اسیدی با اکسیداسیون کامل کدام مورد صحیح نیست؟

8)دمای فولاد کروم دار و بدون کروم در ذوب اسیدی با اکسیداسیون کامل چگونه می باشد؟

9)درصد شمش یا قراضه خریدنی چگونه می باشد؟

10)در ذوب بازی درصد ماده دیر گداز mgo در درجه 1 چگونه می باشد؟

11)قطعاتی با کیفیت بالا از خصوصیات فرآیند ذوب......وسرعت بالا خصوصیت ذوب........می باشد.

12)اکسید اغلب عناصر خاصیت......دارد.

13)75%-70% کوره های دنیا فرایند ذوب.......دارند و 30%-25% هم.......هستند.

14)درجه حرارت دیر گدازی 17600C واستحکام فشاری 250 از مشخصات چه موادی می باشد؟

15)کدام ترکیبات در سرباره یافت نمی شود؟

16)در ذوب بازی دانه بندی بالاتر از 10........ و 10-8..........می باشد.

17)کدام مورد از ویژگی های AL نمی باشد؟

18)رابطه بین ساعت شارژ کوره و مذاب در ساخت کوره 45 دقیقه چگونه می باشد؟

19)درصد آلیاژها در فولادهای کم آلیاژ چه میزان می باشد؟

20)بیش ترین درصد مقدار مجاز عناصر آلیاژی در فولادهای ساده کربنی مربوط به چه ماده ای است؟

21)کدام مورد جز فولادهای ساده کربنی نمی باشد؟

22)کدام از ویژگی های فولادهای ساده کربنی نمی باشد؟

23)کدام یک از عناصر آلیاژی فولادهای کم آلیاژ نمی باشد؟

24)عناصر آلیاژیHF و Ti و V و W به میزان......اضافه می شوند و تولید......می کنند.

25)در شمش های ریخته گری معروف به ingot در کدام گزینه فقط 50% عملیات تصفیه صورت می گیرد؟

26)برای ساخت قطعاتی که نباید هنگام عملیات حرارتی تاب بردارند از کدام فولاد استفاده می شود؟

27)از ذوب اکسید نا خالصی و مواد گداز آور و خاکستر کک کدام گزینه تولید می شود؟

28)جدا کردن اکسیژن از ترکیب اکسیژن دار وترکیب عناصر با اکسیژن را چه می نامند؟

29)اگر مقدار درصد کربن از2.06% کم تر باشد محصول را.........می نامند.

30)در کوره بلند با تنظیم درجه حرارت و کنترل مقدار Mn,Si کدام گزینه های زیر حاصل می شود؟

31)در کدام روش علاوه بر آهن خام و سنگ آهن،از آهن قراضه نیز استفاده می شود؟

32)مهم ترین محصول کوره قوس الکتریکی کدام است؟

33)مهم تری کار غلطک های پشتیبان در نورد کاری چیست؟

34)در نورد کاری اگر نقطه خنثی بین دو غلطک به سمت جلو حرکت کند کدام مورد رخ می دهد؟

35)وظیفه مواد گدازه آور در کوره بلند کدام است؟

36)دمای منطقه ذوب(احیای مستقیم)در کوره بلند حدود چند درجه است؟

37)روش رانش در تهیه کدام مورد استفاده می شود؟

38)مفهوم اکسید کردن چیست؟

39)اثر گوگرد در فولاد کدام است؟

40)برای ساخت مخزن های ضد اسید ماده مناسب کدام است؟

41)قطر غلطکی در نوردکاری 400mm وبیش ترن ارتفاع جا به جایی 2mmاست،مطلوبست ضریب اصطکاک؟

42)جنس غلطک اصلی در نورد کاری چیست؟

43)درجه حرارت مطلوب برای اکسیداسیون فولادهای فاقد کروم کدام است؟

44)در اکسیداسیون با بالا بردن دما چه اتفاقی می افتد؟

45)در کدام منطقه در کوره بلند آهن خالص ضمن فرود به سمت پایین با کک برخورد و با کربن ترکیب می شود؟

46)عمل حرارت دادن در کوره های مخصوص را چه می گویند؟

47)نام دیگر این لوله ها مانسمان است...

48)دستگاهی ورقی را با عرض 0.2mm با قطر 0.4 می گیرد،چه توانی لازم دارد تا ورق را از ارتفاع 50cm به 20cm تبدیل کند؟

49)چند درصد شارژ کوره را قراضه ی بازگشتی تشکیل میدهد؟

50)پس از ذوب شارژ در روش ذوب اسیدی با اکسیداسیون کامل درجه حرارت را چه موقع به0C 1950 می رسانیم؟

51)اکسیژن در مذاب(ذوب اسیدی)چه گازی را تولید می کند؟

52)خالصی های شناور توسط گاز CO خارج وبه شکلی در می آیند؟

53)مقادیری که در مرحله احیا به مذاب اضافه می شوند چند درصد کل مذاب را تشکیل می دهند؟

54)پس از برداشت سرباره از سطح مذاب به مذاب چه عناصری را اضافه می کنیم؟

55)MAXحجم از سرباره مذاب در روش اکسیداسیون کامل چه درصدی را به خود اختصاص می دهد؟

56)خلوص شمش آلومینیومی که کف پاتیل قرار می دهیم چند درصد است؟

57)به ازای هر 1تن مذاب چند kg شمش آلومینیوم به کف پاتیل اضافه می کنیم؟

58)شمش آلومینیوم باعث چه اتفاقی در مذاب می شود؟

59)چه جوانه زنی یا جوانه زای قوی تری را می توانیم جایگزین AL کنیم؟

60)در چه حالتی به سراغ ذوب بازی نمی رویم؟

61)برای تولید فولادهای آلیاژی از چه نوع ذوبی استعمال می شود؟

62)در روش ذوب بازی چه درصدی از کربن را بالا تر از حد سفارش مشتری در نظر می گیریم؟

63)در صورت وجود mn در اکسیداسیون ذوب بازی چه رابطه یا فرمولی حاصل می شود؟

64)وجود فسفر سبب چه اتفاقی برای استحکام فولاد می باشد؟

65)وجود فسفر سبب چه عاملی در مرز دانه ها می شود؟

66)............در مذاب غلظت caop2o5 را کاهش می دهد.

67)چگونه غلظت caop2o5 به وسیله فسفر کاهش می یابد؟

68)خصوصيات فولادهاي سادهي كربني را نام ببريد؟

69)ذرات با عيار بالا را از پايين جدا ميكند بعد شستشو ميدهد؟

70)محصول آن آهن اسفنجي است؟

71)انواع شمش را بنويسيد؟

72)اين شمش را ذوب كرده و از آنها استفاده ميكنند؟

73)انواع شمش ingot را بنويسيد؟

74)كدام شمش ذوب نميشود؟

75)كدام شمش هيچ عملياتي را نميپذيرد؟(پاسخی یافت نشد!)

76)شمشي كه حدود 50% عمليات تصفيه روي آن انجام ميشود؟

77)شمشي كه 100% عمليات تصفيه روي آن انجام ميشود؟

78)مواد فلزي از چه چيزي تشكيل شده اند؟

79)انواع كوره ها را بنويسيد؟

80)انواع كوره هاي الكتريكي را نام ببريد؟

81)انواع كوره هاي مقاومتي را بنويسيد؟

82)كدام المنت دردماي پايين خوب نيست و در دماي بالا شكل پذير نيستند؟(پاسخی یافت نشد!)

83)از ........ براي نگه داريه كوره هاي خنثي نگه دارنده استفاده مي كنند؟(پاسخی یافت نشد!)

84)كوره هاي خنثي چه نوع كوره هايي هستند؟

85)در فرايند ذوب احيا به ازاء هريك تن مذاب ...........AL   اضافه ميكنيم؟ 

86)فولادي كه ريز دانه بيشتري دارد ............ بيشتري دارد؟

87)زماني كه از عناصر آلياژی زياد استفاده ميكنيم بايد از فرايند ذوب .......... استفاده ميكنيم؟(پاسخی یافت نشد!)

88)استحكام فلزات ريز دانه از فلزات درشت دانه......... است؟

89)با افزايش دما ...... افزايش يافته كه سبب حذف هر چه بيشتر ........ ميگردد؟

90)معايب فرايند ذوب بازي را بنويسيد؟

91)كدام ويزگي مربوط به ويزگي نورد سرد نيست؟

92)تا........تغيير شكل با.........وبالاي........و......... انجام ميشود؟

93).......اهميت زيادي دارد زيرا با جابجايي آن سبب ايجاد عيوب در ورق ميشود؟

94)هر چه بخواهيم ورق نازكتري ايجاد كنيم از غلتك هاي ...... استفاده ميكنيم؟

95)مشعل ها با افزايش دما باعث مي شوند كه نابجايي ها فعال شده كه باعث:

96)نوردي كه غلتك ها بصورت عمودي و افقي در كنار هم كار ميكنند؟

97)ماكسيمم مقدار تغيير شكل ............. است؟

98)كدام عيب نورد در اثر اختلاف اندازه و تنظيم نبودن غلتك ها بوجود مي ايد؟(پاسخی یافت نشد!)

99)كدام عيب در اثر تنظيم نبودن نقطه خنثي بوجود مي ايد؟

100)كدام عيب در اثر يك سوراخ بوجود مي ايد؟

101) کدامیک از موارد زیر جزء تقسیم بندی فولاد ها است؟

102)کدامیک جزء عناصر فولاد ساده کربنی نیست؟

103)کدامیک جزء خواص فولادهای ساده کربنی نیست؟

104)کدامیک از موارد زیر جزء روش های فولاد سازی نیست؟

105)محصول  تولیدی در روش احیاء مستقیم فولاد سازی کدام است؟

106)محصول تولیدی در روش کوره بلند فولاد سازی کدامیک است؟

107)کدامیک جزء انواع شمشها است؟

108)کدامیک از انواع شمش ingot نیست؟

109)در روش احیاء مستقیم مرحله بعد از سنگ شکن کدامیک است؟

110)در روش احیاء مستقیم تصفیه آهن اسفنجی در کجا صورت میگرد؟

111)چه عاملی مانع ریختن سریع مواد  در کوره بلند میشود؟

112)دمای کوره بلند در چه محدوده ای است؟

113)آخرین مرحله در روش احیاء مستقیم کدامیک است؟

114)چرا چدن ها در قسمت پایین کوره بلند قرار می گیرند و سرباره از قسمت بالا خارج می شود؟

115)کدامیک از شمشها ی زیر زیر100 درصد تصفیه میشوند؟

116)کدامیک از شمشهای زیر هیچ گونه عمل تصفیه ای روی آن انجام نمیشود؟

117)از چه شمشی برای ذوب مجدد و ریخته گری قطعه استفاده میشود؟

118)روش های ذوب کدامند؟

119)ذوب اسیدی به چند بخش تقسیم می شود؟

120)اکسید اکثر عناصر ماهیت ............ دارند.

121) اگر جنس نسوز بدنه ی کوره ماهیت اسیدی داشته باشد باید از ذوب ............ و اگر ماهیت بازی داشته باشد باید از ذوب ............. استفاده می کنیم.

122)برای شارژ کوره در ذوب اسیدی با اکسیداسون جزئی از 20% الی 50% ................... ، 50% الی 70% ........................ و درصد کمی ..................... استفاده می کنیم.

123) پس از ذوب شارژ در ذوب اسیدی با اکسیداسون جزئی اولین کاری که می کنیم چیست؟

124)اگر در آنالیز مذاب در ذوب اسیدی با اکسیداسون جزئی متوجه شدیم مقدار کربن از مقدار خواسته شده بیشتر است چه کار می کنیم؟

125)فرایند ذوب به ترتیب از ................... و ..................... تشکیل شده است.

126)در اثر دمش اکسیژن در مرحله ی اکسیداسیون در ذوب اسیدی با اکسیداسون جزئی، کربن سوخته و تولید گاز......... می کند.

127)در اکسیداسون به روش ذوب اسیدی با اکسیداسون جزئی عمل اکسیژن دادن را تا چه زمانی ادامه می دهیم؟

128)ترتیب قرارگیری مواد در کوره از نظر وزن به چه شکلی است؟(از بالا به پایین)

129)زمانی که کربن به حد نهایی رسید با افزودن قراضه دمای مذاب ...................... .

130)در کدام مرحله از اکسیداسیون در  روش ذوب اسیدی با اکسیداسون جزئی لازم است از مذاب نمونه ای گرفته شود و به آزمایشگاه فرستاده شود؟

131)در مرحله ی احیا  به روش ذوب اسیدی با اکسیداسون جزئی چه عناصری را به مذاب اضافه می کنیم؟

132)در مرحله ی احیا  به روش ذوب اسیدی با اکسیداسون جزئی به ازای هر 1 تن مذابی که در پاتیل تخلیه می شود، مقدار ......... الی........... گرم شمش آلومینیوم با خلوص 99.94% در کف پاتیل قرار می گیرد.

133)در روش ذوب اسیدی با اکسیداسون کامل شارژکوره عبارت است از:

 

برای دیدن بقیه سوالات و دانلود سوالات و جوابها بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

134)در روش ذوب اسیدی با اکسیداسون کامل مواد کربن دهنده به منظور ........................ به شارژکوره اضافه می شوند.

135)در مرحله ی احیا در روش ذوب اسیدی با اکسیداسون کامل به مذاب فلو سیلیسیم و فلومنگنز و آلومینیوم اضافه می گردد تا باعث ................ مذاب گردد.

136)در مرحله ی احیا در روش ذوب اسیدی با اکسیداسون کامل چه موقع از مذاب آنالیز می گیریم؟

137)مرحله ی تصفیه در اکسیداسیون کامل نسبت به اکسیداسیون جزئی بیشتر است. به همین دلیل کیفیت قطعات تولیدی در این روش نسبت به اکسیداسیون جزئی .............. .

138)قوی ترین جوانه زا ............ بوده که از آن به جای آلومینوم برای تولید فولادهای ابزار و فولادهای گرم کار استفاده می شود.

139)فولادها ی کم کربنی به چه فولاد هایی می گویند ؟

140)فولادها به چند دسته تقسیم بندی می شوند ؟

141)کدام یک از موارد زیر جزء شارژ کوره می باشد؟

142)المنت کوره های مقاومتی چند نوع می باشد؟

143)در مورد شارژ کوره کدام گزینه صحیح می باشد؟

144)جرم نسوز شامل چیست؟

145)آزبست در کوره ها به چه منظوری استفاده می شود

146)اولین جداره در کوره قوس الکتریکی چیست؟

147)لایه چهارم جداره کوره قوس الکتریکی چیست؟

148)پایداری حرارتی آزبست چه مقدار است ؟

149)پایداری حرارتی میکا چقدر است ؟

150)از مزایای فرآیند ذوب اسیدی چیست؟

151) از معایب ذوب بازی چیست؟

152)در کوره های قوس الکتریکی برای بالای 20 تن در لایه چهارم از چه جداره ایی استفاده می شود؟

153)در کوره های قوس الکتریکی اولین و دومین جداره به ترتیب چیست؟

154)مواد غیر فلزی در شارژ کوره کدام گزینه می باشد؟

155)در فولاد سازی به روش احیا مستقیم بعد از آهن اسفنجی چه کاری صورت می گیرد؟

156)کدام روش جزء روش فولاد سازی می باشد؟

157)چند درصد مذاب باید در کوره باقی بماند؟

158)آهن اسفنجی محصول کدام روش فولاد سازی می باشد؟

159)چدن خام محصول کدام روش فولاد سازی می باشد؟

160)هدف از ریخن آهک در کوره چیست ؟

161) ما درکدام حالت به سراغ ذوب بازی می­رویم؟

162)در ذوب بازی از چند درصد شمش یا قراضه خریدنی استفاده می­شود؟

163)اکسیداسیون درحالت بازی برای فولادهای کروم­دار و بدون کروم درچه دمایی انجام می­شود (آغاز می­گردد)؟

164)دمای انجماد فسفید آهن 980 درجه­­ای باشد که در صورت وجود فسفر در فولاد سبب ............ فولاد می­شود؟

165)پس از پایان مرحله اکسیداسیون و جمع­آوری سرباره در حالت بازی به افزودن چه ماده­ای به کوره مجدداً سرباره به­وجود می­آوریم؟

166)فرآیند ذوب بازی دارای چه معایبی می­باشد؟                                

167)ویژگی­های نورد سرد را توضیح دهید؟                          

168) در یک فرآیند نورد سرد با ضریب اصطکاک 2/0 حداکثر کاهش ضخامت 2 میلی متر به­دست آمده است. قطر غلتک­های نورد چقدراست؟

169) ویژگی فولادهای ساده کربن را بنویسید؟

170) فولادهایی که درصد مجموع عناصر آلیاژی آن­ها بیش­تر از هفت درصد باشد چه­نام دارند؟

171) در روش کوره بلند چه چیزی را تولید می­کنیم؟

172) کوره­هایی که عمق­شان نسبت به سطح­شان بیش­تر است چه نام دارند؟

173) اگر در نورد یک ورق فلزی تحت شرایط کرنش صفحه­ای پهنای ورق 3/1 برابر کاهش ضخامت ورق 6/0 برابر و قطر 8/0برابرش و نیروی نورد چندبرابر خواهد شد؟

174)در شارژ کوره در حالت اکسیداسیون جزئی درصد مواد کربن­دهنده چقدر است؟

175) ذوب اسیدی با اکسیداسیون جزئی با افزودن چه ماده­ای در حالت احیا عمل اکسیژن­زدایی مذاب انجام می­شود؟

176) در ذوب اسیدی با اکسیداسیون کامل چه موادی به­منظور کنترل شیمیایی مذاب به شارژ اضافه می­شود؟ 

177)حجم سرباره در فرآیندهای ذوب اسیدی چند درصد است؟      

178) در اکسیداسیون با ذوب جزئی خروج حباب چه ترکیبی از مذاب سبب عمل گاززدایی و آخارزدایی می­شود؟ 

179) شمشی که 100 درصد تصفیه شده است چه نام دارد؟  

180) کوره­هایی که از مقاومت جسم در برابر عبور جریان الکتریکی ایجاد حرارت می­کند چه­نام دارد؟

181) عناصر تشکیل دهنده فولادهای ضد زنگ (stainless steel) عبارتند از : (پاسخی یافت نشد!)

182)عناصر تشکیل دهنده فولادهای ضد زنگ عنصر کروم چه درصدی را تشکیل می دهد؟(پاسخی یافت نشد!)

183)فولادهای ساده کربنی در چه محدوده درصدی کربن دارند؟

184)چه درصدی از فولادهای کم آلیاژ را si ( سیلیسم) تشکیل می دهد؟ (پاسخی یافت نشد!)

185)فولادها به چه دسته هایی تقسیم می شوند؟

186)کدام گزینه از عناصر تشکیل دهنده فولادهای ساده کربنی نیست؟

187 ) فولادهای ساده کربنی به چه دسته هایی تقسیم می شوند؟

188 ) چه نوع فولادی 90% فولادهای مورد استفاده در صنعت را شامل می شود؟

189 ) چه محدوده ای از درصد کربن برای کربن متوسط اختصاص دارد؟

190) از علل استفاده زیاد از فولادهای ساده کربنی کدام مورد این علل را شامل نمی شود؟

191)از فواید چه نوع فولادهایی می توان به قابلیت جوشکاری خوب آن ها نام برد؟

192)در روش مذاب ریزی برای تشکیل یک قالب برای خارج کردن بخار چه کاری باید انجام شود؟

193)کاربرد کدام عنصر سختی نزدیک الماس دارد؟(پاسخی یافت نشد!)

194) مذاب در روش مذاب ریزی برای تشکیل قالب به چه صورت وارد قالب می شود؟

195)مذاب ریزی به صورت مستقیم در قالب به چه علت انجام نمی شود؟

196) در کدام روش فولاد سازی چدن خام تولید می شود؟

197)فولاد سازی به چند روش انجام می پذیرد؟

198)کدام روش فولاد سازی به 5 روش انجام نمی شود؟

199)کدام کوره عمق کم و دهانه بلند دارد؟

200) کدام روش فولاد سازی احتیاج به استخراج سنگ آهن دارد؟

201)آیا مرحله فلوتاسیون در روش احیاء مستقیم مرحله ای قبل از مرحله کوره قوس الکتریک است؟

202)در روش فولاد سازی به صورت احیاء مستقیم چند مرحله را باید بگذاریم تا به واحد شمش ریزی برسیم؟

203)شمش را با چه روش هایی یا روشی شکل می دهند؟

204)پس از تصفیه شمش در روش ingot به چه مرحله از ریخته گری می رسیم؟

205) در روش احیاء مستقیم از چه کوره ای برای تصفیه آهن اسفنجی استفاده می شود؟

206) شمش های مذاب به چه شکل هایی نمی توان  درآورد؟

207 ) در روش کوره بلند هوای گرم در چه درجه ای باعث مذاب شدن قطعه و پایین آمدن آن می شود؟

208 ) در روش کوره بلند slage از چه مخرجی خارج می شود؟

209) جنس سرباره از چه عنصری تشکیل نمی شود؟

210)برای شارژ کوره از چه نوع مواد فلزی استفاده می شود؟

211) کوره های مقاومتی از زیر مجموعه کدام کوره هاست؟

212) کوره های شعله ای با چه سوختی کار می کنند؟

213 ) دلیل برتری المنتهای غیر فلزی در مقابل المنت های فلزی :

214) جداره بیرونی کوره های قوس الکتریک از چه نوع لایه ای تشکیل شده است؟

215)پایداری حرارتی میکا تا چند درجه سانتیگراد تحمل دارد؟

216) امروزه دلیل استفاده نکردن از آزبست چیست و چه ماده ای جایگزین آن می شود؟

217) در جرم کوبیدنی ، کوبیدن آن باعث چه عاملی در بهبود آن می شود؟

218) در شکل زیر فرآیند تشکیل کدام الکترود را نمایش می دهد؟

219 ) چند درصد فرآیندهای صنعتی از فرآیند ذوب بازی استفاده می کند؟

220)دلیل پروسه ای طولانی برای فرآیند ذوب بازی به نسبت فرآیند ذوب اسیدی چیست؟

221)در فرآیند اکسیداسیون چه ماده ای یا عنصری با عنصر مورد نظر، اکسید آن عنصر را نتیجه می دهد؟(پاسخی یافت نشد!)

222)علاوه بر قراضه های بازگشتی و خریدنی چه موادی برای ذوب اسیدی کاربرد دارد؟

223)مرزدانه در مذاب دارای استحکام کمتر چقدر است؟(پاسخی یافت نشد!)

224)در فولادهای پر آلیاژ با کیفیت بالا، کارخانجات به سراغ چه نوع ذوب می روند؟

225 ) در روش ذوب اسیدی با اکسیداسیون جزیی در چه صورتی قطعاتی فاقد کیفیت خواهیم داشت؟

226 ) در روش ذوب اسیدی با اکسیداسیون جزیی درصد کربن جذاب را تا چه حدودی بالاتر از حد موردنیاز باید اضافه شود؟

227 )در صورتی که بعد از آنالیز در روش ذوب اسیدی با اکسیداسیون جزیی کربن از مقدار خواسته شده بیشتر باشد برای تنظیم آن چه ماده ای را باید به مذاب اضافه کنیم؟

228)دمش اکسیژن باعث چه اتفاقی در عمل اکسیداسیون می شود؟

229 ) حباب های گاز Co در ذوب اسیدی باعث آخال زدایی چه عاصری می شود؟

230 ) توسط چه ماده ای یا عناصری می توان دمای مذاب را پایین آوریم ؟

231 ) Fe-Mn  باعث چه اتفاقی در مرحله احیاء می گردد؟

232 ) قوی ترین جوانه زا ........................ نام دارد که برای تولید ................... به جای آلومینیوم از آن استفاده می شود.

233 ) قبل از تخلیه مذاب چه مقدار شمش مس باید به مذاب افزوده گردد؟

234 ) طریقه ریختن به ترتیب از پایین به بالا در پاتیل یا کوره زیر چیست؟

235 ) پس از ذوب شارژ در ذوب اسیدی با اکسیداسیون کامل برای فولادهای فاقد گرم درجه حرارت را تا چند درجه C0  بالا می بریم ؟

236) برای کاهش گوگرد در فرآیند ذوب بازی کدام عملکرد را نباید  انجام داد؟

237) به ازای هر 1 تن مذاب در فرآیند ذوب بازی چند kg شمش AL با خلوص 94/99% اضافه شود؟

238) کدام گزینه از معایب فرآیند ذوب بازی است ؟

239)اشکال بزرگ در نورد کردن به روش گرم را بیان نمایید؟

240)با توجه به رابطه : V= LWh  مقدار کدام یک بعد از نورد کردن افزایش می یابد؟

241) زائده های هنگام نورد کردن چگونه از روی غلتک برداشته می شوند؟

242) در مرحله تبلور مجدد با دادن گرما و پایین آمدن استحکام چه اتفاقی ممکن است برای قطعه اتفاق بیافتد؟

243) در نورد اونیورسال غلتک ها به چه صورت جسم را شکل می دهند؟

244) کل بار تیر توسط .............. تحمل می شود و ...................... برای مقاومت در برابر کشش و فشار هست.

245)در یک فرآیند نورد سرد با ضریب اصطکاک 5/0 حداکثر کاهش ضخامت 3 mm  به دست آمده است نیمی از قطر غلتک های نورد چقدر بوده است؟

246) شارژ کوره برای چه موادی صورت می گیرد؟

247) کوره ها به چند دسته تقسیم می شوند؟                                     

248) در یک کوره قوس الکتریک کدام مورد شارژ نمی شود

249) گرافیت به وزن kg 50 و با خلوص % 90 کربن حاصل شارژ کدام توده است؟

250)  می خواهیم درصد نیکل را به %7/0  کاهش دهیم کدام مورد درست است.

251) کدام یک از فولادهای زیر جزء فولادهای عناصر آلیاژی نمی باشد؟

252) چند درصد فولادهای دنیا ساده کربن هستند؟

253) کدام یک جزء روش های فولادسازی نیستند؟

254) کدام مورد در مورد روش فولاد سازی زیمنس ـ مارتین درست است؟

 255) کدام یک جزء شمش های ingot نیست؟

256) کشته چیست؟

257) در روش کوره بلند چه چیزی تولید می شود؟

258) روش های ذوب چند دسته هستند؟ نام ببرید.

259) در ذوب اسیدی چه چیزی از اهمیت بالایی برخوردار است؟

260) کدام یک جزء موارد ضروری استفاده از ذوب بازی نیست؟

261) علامت اختصاری سرباره چیست؟

262) نورد به چند دسته تقسیم می شود؟

263) عناصر آلیاژی چه عناصری هستند؟

264) در روش احیاء مستقیم چه چیزی تولید می شود؟

265) شمش نیمه پوشان تا چند درصد تصفیه شده است. 

 

برای دانلود سوالات و جوابها بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 رشته مهندسي مكانيك

 

1- گرايش ساخت و توليد 

هدف تربيت كارشناساني است كه با به كاربردن تكنولوژي مربوط به ابزارسازي، ريخته‌گري ، جوشكاري، فرم دادن فلزات ، طرح كارگاه يا كارخانه‌هاي توليدي آماده كار در زمينه ساخت و توليد ماشين‌آلات صنايع (كشاورزي ، نظامي، ماشين‌سازي، ابزارسازي ، خودروسازي و ... ) باشند

فارغ‌التحصيلان اين دوره قادر خواهند بود در صنايعي مانند ماشين‌سازي، ابزارسازي، خودروسازي ، صنايع كشاورزي، صنايع هوايي و .....
بقیه متن در ادامه مطلب

2- گرايش مكانيك در طراحي جامدات 

هدف تربيت آزمايشگاهي متخصصاني است كه بتوانند در مراكز توليد و كارخانه‌ها اجزاء و مكانيزم ماشين‌آلات مختلف را طراحي كنند. دروس اين دوره شامل دروس نظري، آزمايشگاهي، كارگاه و پروژه و كارآموزي است

فارغ‌التحصيلان مي‌توانند در كارخانجات مختلف نظير خودروسازي ، صنايع نفت، ذوب فلزات و صنايع غذايي و غيره مشغول شوند و براي اين دوره امكان ادامه تحصيل تا سطح كارشناسي ارشد و دكتري در داخل يا خارج از كشور وجود داردموفقيت داوطلبان به آگاهي آنها در دروس جبر و مثلثات، هندسه ، فيزيك و مكانيك همچنين آشنايي و تسلط آنان به زبان خارجي بستگي فراوان دارد. از جمله دروس اين دوره مي‌توان دروس مقاومت مصالح، طراحي و ديناميك را نام برد. در اين رشته زمينه اشتغال و بازاركار خوب وجود دارد و مطالب ارائه شده در طول تحصيل براي دانشجويان محسوس و قابل لمس است

3- گرايش مكانيك در حرارت و سيالات 

اين رشته در به كاربردن علوم و تكنولوژي مربوط جهت طرح و محاسبه اجزاء سيستمهايي كه اساس كار آنها مبتني بر تبديل انرژي ، انتقال حرارت و جرم است به متخصصان كارآيي لازم را مي‌دهد و آنها را جهت فعاليت در صنايع مختلف مكانيك در رشته حرارت و سيالات (نظير مولدهاي حرارتي، انتقال سيال نيروگاههاي آبي، موتورهاي احتراقي و ... ) آماده مي‌سازد

فارغ‌التحصيلان اين دوره قادر به طراحي و محاسبه اجزا و سيستمها در بخشهاي عمده‌اي از صنايع نظير صنايع خودروسازي ، نيروگاههاي حرارتي و.....
بقیه متن در ادامه مطلب

 

در ادامه ی مطلب------->گرايش‌هاي مقطع ليسانس--   آينده شغلي ، بازاركار، درآمد -- توانايي‌هاي مورد نياز و قابل توصيه -- وضعيت نياز كشور به اين رشته در حال حاضر

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

برای دیدن بقیه متن بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

  مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

  

مجموعه پرسش پاسخ دینامیک مریام

 

 

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

 

برای دانلود بر روی لوگوی زیر کلیک کنید  

                                           

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.loxblog.com

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 پروژه درس دینامیک ماشین

تحلیل سینماتیک ربات های SCARA به کمک نرم افزار ADAMS/view

                                              

 

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

 

برای دانلود فایل بر روی لوگوی زیر کلیک کنیدادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کاملا رایگان

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی قالب های صنعتی

 

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

 

برای دانلود فایل به ادامه مطلب برویدادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کاملا رایگان

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی آموزشگاه علوم رایانه

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

برای دانلود فایل به ادامه مطلب برویدادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کاملا رایگان

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کافی نت

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

برای دانلود فایل به ادامه مطلب برویدادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کاملا رایگان

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی طراحی نرم افزار وصفحات وب

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

برای دانلود فایل به ادامه مطلب برویدادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کاملا رایگان

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید ترانس مهتابی

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

برای دانلود فایل به ادامه مطلب برویدادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کاملا رایگان

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادی

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

برای دانلود فایل به ادامه مطلب برویدادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کاملا رایگان

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی شناور باربری فایبرگلاس

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

برای دانلود فایل به ادامه مطلب بروید

 ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کاملا رایگان

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی ریخته گری قطعات چدنی

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

برای دانلود فایل به ادامه مطلب برویدادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کاملا رایگان

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید ساچمه فولادی

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

برای دانلود فایل به ادامه مطلب برویدادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کاملا رایگان

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید پروفیل رنگی آلومینیوم

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

برای دانلود فایل به ادامه مطلب برویدادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کاملا رایگان

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید الکترود

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

 

برای دانلود فایل به ادامه مطلب برویدادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کاملا رایگان

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید اکسیژن طبی و صنعتی

 

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

برای دانلود فایل به ادامه مطلب برویدادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کاملا رایگان

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تراشکاری وقالب سازی وقطعه سازی

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

برای دانلود فایل به ادامه مطلب برویدادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 مژده .........طرح توجیحی....پروژه کارآفرینی

 

مژده .........طرحهای توجیحی..و..پروژه کارآفرینی  کاملا رایگان   در mandp.loxblog.com

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تراشکاری وقالب سازی وقطعه سازی

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید اکسیژن طبی و صنعتی

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید الکترود

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید پروفیل رنگی آلومینیوم

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید ساچمه فولادی

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی ریخته گری قطعات چدنی

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی شناور باربری فایبرگلاس

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی قالب های صنعتی

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادی

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید ترانس مهتابی

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی طراحی نرم افزار وصفحات وب

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کافی نت

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی آموزشگاه علوم رایانه

 

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.loxblog.com

 
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

  نمونه سوال مقاومت (1)

 

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

 

برای دانلود بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

                                            

 

 

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.loxblog.com

 

 
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 نمونه سوال دینامیک  

 

 

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

 

برای دانلود بر روی لوگوی زیر کلیک کنید  

                                           

 

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.loxblog.com

 

 
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy
آخرین مطالب

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
این سایت را حمایت می کنم
این سایت را حمایت می کنم