ساخت و تولید Manufacturing and Production

       

آزمايش ذرات مغناطيسي MAGNETIC PARTICLE TESTING  تست غیر مخرب ndt  تست MT ساخت وتولید

 

آزمايش ذرات مغناطيسي   MAGNETIC PARTICLE TESTING

-1قواعد مغناطيس

به موادي نظير آهن، نيكل و كبالت كه در اثر مغناطيس شدن، شديداً همديگر را جذب مي‌كنند مواد فرو مغناطيس گفته مي‌شود. ساير مواد مانند اكسيژن كه به صورت ضعيف توسط ميدانهاي مغناطيسي جذب مي‌شوند را مواد پارامغناطيس گويند. مواد ديامغناطيس  به موادي نظير شيشه گفته مي‌شود كه به ندرت ممكن است توسط ميدانهاي مغناطيسي تحت اثر قرار گيرند.

خطوط شارمغناطيسي از قطب  S  به قطب N  جريان يافته، از قطب N خارج شده و دوباره از قطب  وارد مي‌شوند. شارمغناطيسي حلقه‌هاي بسته‌اي را ايجاد نموده كه هرگز يكديگر را قطع نمي‌كنند. به يك سانتيمتر مربع از هر خط شارمغناطيسي يك گاوس گفته مي‌شود. خطوط شارمغناطيسي در نزديگي قطب‌ها متراكم تر بوده، همواره مسير با مقاومت مغناطيسي كمتر را طي مي‌كنند.

سر فصلها در ادامه ی مطلب.......( 17 صفحه )

 

2-آهنرباها و ميدانهاي مغناطيس

3- ناپيوستگيها و عيوب 

4-ميدانهاي مغناطيسي القايي

5- ميدانهاي مدوّر و طولي

6- انتخاب روش مغناطيس نمودن

7- بازرسي بوسيله ذرات مرطوب و خشك

8- پيشرفت‌هايMT

9- ميدانهاي پس ماند و مغناطيس زدايي

10- منحني پسماند

11- انتخاب تجهيزات

12- مزايا و معايب روش

13-ناپيوستگيها و عيوب

14- نشانه‌هاي نامربوط 

 


 

برای دانلود فایل pdf تست MT ،  بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

 

password فایل : mandp.ir

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

  

دانلود پروژه پایان نامه ربات مسیر یاب (هفت سنسور) ساخت وتولید

فهرست مطالب موجود در متن پایان نامه

·         مقدمه                                                      1

·         فصل اول (رباتها ، تاریخچه و انواع آنها)                2

·         1-1- ربات                                                           3

1-1-1- تعاریف ربات                                          4

1-1-2- علم رباتیک                                           6

1-1-3- مزایای رباتها                                           7

1-1-4- معایب رباتها                                           7

·           1-2- تاریخچه رباتها                                             8

·           1-3- دسته بندی رباتها                                      12

1-3-1- دسته بندی اتحادیه رباتهای ژاپن                   12

1-3-2- دسته بندی موسسه رباتیک آمریکا                 13

1-3-3- دسته بندی اتحادیه فرانسوی رباتهای صنعتی     13

·           1-4- انواع رباتها                                                14

1-4-1- رباتهای متحرک                                     14

1-4-2- ربات همکار                                          15

1-4-3- نانوبات                                                16

·           1-5- طبقه بندی رباتها                                       18

1-5-1- طبقه بندی رباتها از نظر کاربرد                     18

1-5-1-1- رباتهای صنعتی                                   18

1-5-1-2- رباتهای شخصی و علمی                         18

1-5-1-3- رباتهای نظامی                                     18

1-5-2- طبقه بندی رباتها از نظر استراتژی کنترل         19

1-5-2-1- نسل اول                                          19

1-5-2-2- نسل دوم                                          19

1-5-2-3- نسل سوم                                        20

1-5-2-4- نسل چهارم                                      21

1-5-3- طبقه بندی رباتها از نظر محرک مفصلها          23

1-5-3-1- سیستمهای الکتریکی                           23

1-5-3-2- موتورهایDC                                   23

1-5-3-3- موتورهایAC                                   24

·           فصل دوم (کاربرد رباتها و اجزاء آنها)                25

·           2-1- کاربرد رباتها                                           26

2-1-1- ربات آدم نمای اعلام خطر                        26

2-1-2- رباتها برای تقلید رفتار حیوانات                  27

2-1-3- ربات تعقیب خط                                   28

2-1-4- ربات حس کننده تماس                          29

2-1-5- ربات آبی، برای یافتن جعبه سیاه هواپیما      30

2-1-6- ربات پذیرش                                         31

·           2-2- اجزاء اصلی یک ربات                             32

2-2-1- بازوی مکانیکی ماهر                                32

2-2-2- سنسورها                                           34

2-2-2-1- سنسورهای بدون تماس                       34

2-2-2-2- سنسورهای القائی                              35

2-2-3- کنترلر                                              39

2-2-4- واحد تبدیل توان                                  41

2-2-4-1- موتور                                            41

2-2-4-2- دسته بندی کلی موتورها                      42

2-2-5- محرک مفاصل                                     44

·           فصل سوم (ربات مسیریاب)                            45

·           3-1- ربات مسیریاب                                     46

3-1-1- ربات مسیر یاب 7 سنسور                       47

3-1-2- شرح عملکرد ربات مسیر یاب                   49

3-1-3- ساختن ربات مسیر یاب                        50

3-1-4- مدار ربات مسیر یاب                            52

3-1-5- برنامه ربات مسیر یاب                          53

3-1-6- شکل ربات مسیر یاب 7 سنسور               55

·           منابع و ماخذ                                         56

 

برای دانلود فایل word  بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

 

password فایل : mandp.ir

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

پروژه کارآموزی مخازن تحت فشار با فرمت word ساخت وتولید

فهرست مطالب موجود در متن

 

مقدمه و معرفی محل کارآموزی........................................4

مقدمه اصول ساخت مخازن تحت فشار..........................5

تعاریف اولیه ...........................................................................7

مخزن تحت فشار ..................................................................7

فشار و دمای کاری ...............................................................7

درجه حرارت طراحی (  UG-20).........................................8

حداکثر فشار کاری مجاز .....................................................8

فشار تست هیدرواستاتیک  ( UG-99 )..............................9

ماکزیمم تنش مجاز  ( UG-23 )...........................................9

استحکام اتصالات  (  UW-12).............................................9

انتخاب مواد ............................................................................12

کنترل ورق های ورودی ......................................................16

کنترل لوله های ورودی ......................................................17

کنترل فلنج ها زانویی ها و اتصالات ورودی به کارخانه18

ابعاد و اندازه ورق ها ............................................................18

دستور برش ورق .................................................................19

پارامترهای کنترل ورق های بریده شده .......................20

مونتاژ شل به Head..............................................................22

طریقه محور بندی کردن مخزن (اکس بندی کردن).23

طریقۀ استفاده از شیلنگ تراز.........................................24

انواع فلنج ها .......................................................................25

مونتاژ کردن نازل به شل .................................................26

Saddleیا پایۀ مخزن ..........................................................27

عدسی یا Head....................................................................28

تست هیدرواستاتیک .......................................................29

رنگ آمیزی ........................................................................29

کالیبره کردن کولیس ....................................................30

نتیجه گیری .....................................................................33

پیشنهاد .............................................................................34

 

 

برای دانلود فایل  بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

 

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

     

آزمون فراصوتي Ultrasonic testing تست غیر مخرب ndt  تست UT ساخت وتولید

آزمون فراصوتي Ultrasonic testing          

1ـ مقدمــه

آزمون فراصوتي (UT) به صورت گسترده‌ايي به منظور كنترل كيفيت قطعات در صنعت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مهمترين كاربردهاي اين تكنيك، كشف عيب و اندازه‌گيري ضخامت مي‌باشد. با استفاده از آزمون فراصوتي كشف جاهاي خالي، شكل ، اندازه و موقعيت آنها ميسر مي‌شود. امكان اندازه‌گيري ضخامت‌ لوله‌ها و جداره مخازن با تراگذارهاي Transducer فراصوتي فراهم بوده، اهميت كاربردي آن در مطالعات مرتبط با خوردگي Corrosion  مي‌باشد.

فراصوت همچنين مي‌تواند به منظور تعيين تفاوت‌هاي ساختاري و خواص فيزيكي مواد مورد استفاده قرار گيرد. ريشه اين مسئله به تاثير پذيري يا حتي تضعيف امواج فراصوتي توسط روش‌هاي عمليات حرارتي، اندازه دانه و مدول الاستيسيته باز مي‌گردد.

مهمترين مزاياي آزمون فراصوتي عبارتند از :

مي‌تواند به منظور تعيين خواص مكانيكي و ريز ساختار Microstructure  مورد استفاده قرار گيرد.

قابليت تصوير برداري را داراست .

˜اقتصادي و قابل حمل مي‌باشد.

˜براي تمام حالات ماده بجز پلاسما و فرآيند مكش قابل استفاده است.

از شدت نور تاثير نمي‌گيرد.

2ـ كشف عيب

هنگامي كه يك كريستال پيزو الكتريك(Piezoelectric Crystal) توسط پالس‌هاي الكتريكي ولتاژ بالا تحريك ‌شود با فركانس تشديد(Resonant Frequency) به ارتعاش درمي‌آيد، در نتيجه نوساناتي با فركانس بالا توليد مي‌نمايد. اين امواج صوتي كه توسط تراگذار يا واحد تحقيق(Search Unit ) ايجاد شده‌اند به درون قطعه‌ايي كه مي‌بايست بازرسي شود انتقال مي‌يابند. تكنيك آزمون فراصوتي هنگامي كه تراگذار در تماس مستقيم با قطعه آزمون باشد به عنوان آزمون تماس ( Contact Testing  ) شناخته شده است.

چنانچه عيوب يا ناپيوستگيهايي در قطعه آزمون وجود داشته باشد، نوعي عدم تطابق صوتي  (Acoustic Mismatch)ايجاد مي‌گردد كه در نتيجه آن بخشي از يا همه انرژي فراصوتي به تراگذار بازتاب مي‌يابد. يك كريستال پيزوالكتريك در درون تراگذار ، امواج صوتي بازتاب يافته يا « پژواك(Echo) » را به پالس‌هاي الكتريكي تبديل مي‌كند كه دامنه آنها در تناسب با خصوصيات عيب بوده ، زمان حركت يا زمان براش(Time of flight) آنها در درون قطعه به فاصله عيب از سطح ورودي بستگي دارد. امواج فراصوتي همچنين از سطح پشتي قطعه نيز بازتاب مي‌يابند كه اين بازتاب نمايشگر كل فاصله پيموده شده توسط موج خواهد بود. نشانه‌هاي عيب يا نشانه‌هايي كه براي اندازه گيري ضخامت قطعه مورد استفاده قرار مي‌گيرند بطور پيوسته بر روي صفحه نمايش كامپيوتري ظاهر مي‌گردند.

 

مطالب زیر در فایل UT مورد بررسی قرار گرفته شده اند

 

3-فركانس                                                          frequency

4-انتشار امواج فراصوتي

5-امپرانس صوتي                                Acoustic Impedance

6-بازتاب و شكست                      Reflection and Refraction

7-مناطق فرنل و فرانهوفر Fresnel and Fraunhofer Fields    

8-توليد امواج فراصوتي

9-ساختمان واحد تحقيق (تراگذار)

10-روش‌‌هاي آزمون

11-تجهيزات آزمون فراصوتي

12-رويه آزمون

13-تكنيك‌هاي پيشرفته آزمون فراصوتي

13-1- روش زمان پرواز پراش

13-2- پروبهاي آرايه فازي

تكنيك آزمون تماسي پالس ـ پژواك

تكنيك آزمون غوطه وري پالس ـ پژواك

توليد كننده پالس فراصوت UT

چهار نوع اساسي انتشار امواج فراصوتي عبارتند از :

1ـ امواج طولي يا فشاري Longitudinal or compression waves           

2ـ امواج برشي يا عرضي                      Shear or transverse waves  

3ـ امواج سطحي يا ريلي             Surface or Rayleigh waves             

4ـ امواج صفحه‌ايي يا لمب                                  Plate or Iamb waves  

حركت ذرات و جهت انتشار در امواج طولي

حركت ذرات و جهت انتشار در امواج عرضي

حركت ذرات و جهت انتشار در امواج سطحي

حركت ذرات و انتشار در امـــواج لمب

رابطه ميان زاويه تابش، زاويه شكست و زاويه بازتاب

حالت تبديل و زاويه امواج در آزمون تماسي

جدول واگرايي اشعه تراگذار در فولاد بر اساس فركانس و قطر

اثر ولتاژ متناوب بر ضخامت و ارتعاش بلوره

چيدمان الكترودهاي بلوره ، مونتاژ بلوره

تكنيك بازتاب يك واحدة تحقيق

واحدهاي دوگانه تحقيق در بازرسي قطعات با شكل نامنظم كابرد دارند

واحدهاي تحقيق زاويه‌دار به منظور ايجاد امواج برشي در صفحات تخت و ميله‌ها

امواج سطحي پوسته خارجي قعطه را مي‌پيمايند.

روش عبوري با استفاده از دو واحد تحقيق ، مشاهده مي‌گردد امواج فراصوتي توسط ناپيوستگي تضعيف مي‌شوند

توليد امواج برشي با استفاده از آزمون غوطه وري به روش پرتومايل

عبور كامل براي قطعه مدّور پوشش شده از طريق آزمون غوطه وري

چند نمونه از پروبهاي تخصصي آزمون غوطه وري

قطعات مرجع فاصله ـ دامنه

پارامترهاي كاليبراسيون

ملاحظات مربوط به فركانس

 

نمونه‌ايي از فرم بازرسي مربوط به آزمون فراصوتي در جدول آمده است

 

برای دانلود فایل pdf تست UT ،  بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

 

password فایل : mandp.ir

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 نمودار تعادلي آهن وكربن ساخت وتولید

             فولادها گروهي از آلياژهاي آهن- كربن وعناصر ديگرند كه بيشترين كاربرد را در صنعت دارند. يكي از مهمترين دلايلي كه فولادها كاربرد زيادي در صنعت دارند اين است كه مي توان به وسيله روشهاي مختلف عملياتهاي حرارتي طيف وسيعي از خواص گوناگون را در فولادها به وجود  آورد.

به عنوان مثال اگر فولادي با 8/0 درصد كربن را به مدت 24 ساعت در 1000 درجه سانتي گراد حرارت دهيم و سپس به آهستگي در طول 24ساعت آن را به دماي 25 درجه سانتيگراد برسانيم وسرد كنيم آنگاه فولاد يادشده داراي استحكام تسليم 448 مگا پاسكال خواهد بود. حال اگر همان فولاد را يك ساعت در دماي 1000 درجه سانتيگراد حرارت دهيم و سپس خيلي سريع آن را به وسيله آب تا دماي 25 درجه سانتي گراد سرد کنیم آنگاه استحكام تسليم فولاد ياد شده تا 2070 مگا پاسكال افزايش يافته و انعطاف پذيري تا 1درصد كاهش مي يابد.

پس مي توان به اين نتيجه رسيد كه كاربرد وسيع فولادها ناشي از خواص كاملأ متنوع آنهاست كه به كمك تغيير درصد كربن ودرصد عناصر آلياژي ويا تغيير نوع عمليات حرارتي امكان پذير است. 

 

             شكل زیر نمودار آهن كربن را براي درصدهاي مختلف كربن از صفر تا 7 درصد نشان ميدهد. فولادها آلياژهاي آهن كربن و عناصر ديگر بوده كه داراي كمتر از 2 درصد كربن هستند. بنابراين قسمتي از نمودار كه داراي كمتر از 2 درصد كربن است بيشترين اهميت را درباره عمليات حرارتي فولادها دارد. آلياژهايي كه بيشتر از 2 درصد كربن داشته باشند به چدن موسوم اند.

 

 

آلوتروپ هاي آهن:

آهن آلفا يا آهن فريتي

آهن گاما يا آهن آستنیتي

آهن دلتا 

 
آهن آلفا:
آهن آلفا يا آهن فريتي: يكي از آلوتروپ هاي آهن مي باشد. اين آلوتروپ از دماي 273- درجه سانتي گراد تا 912 درجه سانتي گراد پايدار است .اين آلوتروپ داراي ساختمان بلوري مكعبي با مركز پر است (b.c.c). ثابت شبكه آهن آلفا،‌تا دماي 770 درجه سانتيگراد خاصيت آهنربايي دارد واز اين دما بالاتر تا دماي 912 درجه سانتيگراد اين خاصيت خود را از دست مي دهد. دماي 770 درجه سانتيگراد به دماي كوري موسوم است ..
آهن گاما:
يكي ديگر از آلوتروپ هاي آهن مي باشد كه دردماي 912 تا 1394 درجه سانتيگراد پايدار است. اين آلوتروپ داراي ساختمان بلوري مكعبي با سطوح مركز دار است (f.c.c) .ثابت شبكه آهن گاما 56/3 انگستروم است بنابراين بزرگتر از ثابت شبكه آهن آلفا است به همين دليل چگالي اين آهن از آهن آلفا بيشتر است.آهن گاما خاصيت آهنربايي ندارد.جمع كل اتمهاي واحد در شبكه f.c.c براست با 1/8از 8 اتم در رئوس به علاوه   1/2از 6 اتمي كه مركز هر يك از وجوه وجود دارد كه مجموعأ14 اتم مي شود.
آهن دلتا:
يكي ديگراز آلوتروپ هاي آهن و آخرين فازي است كه ممكن است در آهن خالص وجود داشته باشد. اين آلوتروپ از دماي 1394 درجه سانتيگراد تا نقطه ذوب آهن خالص يعني 1538 درجه سانتي گراد پايدار است .
اين آلوتروپ داراي ساختار بلوري مشابه با آهن آلفا است (b.c.c) .
آهن دلتا داراي خاصيت آهنربايي است . ثابت شبكه آهن دلتا اندكي بزرگتر از آهن آلفا است. ثابت شبكه آهن دلتا برابر با 93/2 انگستروم است. 
 
مباحثی که در فایل پاور پوینت به آنها پرداخته شده.........
 
مكانيزم آلياژشدن:
معمولأ آلياژهاي فلزي با مخلوط كردن فلزات مربوطه درحالت مذاب شكل مي گيرند.
دومكانيزم متداول براي آلياژ سازي عبارتند از :
1-جانشيني اتمها
2- بين نشيني اتمها
 
تاثير كربن براجزاي آهن:
دسته بندي فولادها براساس درصد كربن:
دماهاي بحراني:
ریز ساختارهای مختلف فولاد:
آستنیت ،سمنتیت ،لدبوریت ،پرلیت ،فریت ،بینیت ،مارتنزیت 
 
 
 

برای دانلود فایل پاور پوینت نمودار آهن و کربن بر روی لوگوی 

password فایل : mandp.loxblog.com

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 

سرفصل رشته ساخت و توليد ماشين افزار  کارداني پيوسته

مشخصات کلی ،یرنامه و سر فصل دروس  رشته ساخت وتولید - گرایش ماشین ابزار

 

برای دیدن بقیه متن و دانلود فایل بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

 

password فایل : mandp.loxblog.com


ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir/

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 

 

جزوء درس ترمودینامیک 1 

 

 

 

برای دانلود فایل بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

password فایل : mandp.loxblog.com

 

 

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 
تاریخ: پنج شنبه 9 آبان 1392برچسب:ترمودینامیک,دانلود,ساخت وتولید,
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

فرایند خمکاری فرایند شکل دهی   Bending process 

 

 

به دسته ای از فرایندهای شکل دادن سرد گفته می شود که در این فرایند ورق های فلزی تحت خمش قرارگرفته وزاویه دار می شوند.

 

 در این فرایند تنش اعمالی بیش از تنش های تسلیم وکمتر از تنش های کشش نهایی قطعه می باشد

 

 

درخمکاری می توانیم  برای جلوگیری از  آسیب به قطعه  از روش  سنبه و ماتریس استفاده کرد 

با کاهش شعاع خم یا افزایش ضخامت میله فاز در معرض تنش های کششی بزر گی قرار خواهد گرفت

هرگاه تنش های کششی بیشتر از تنش های فشاری شود قطعه کار خواهد شکست

باید تنش های کششی سطح خارجی را برای جلوگیری از شکست در یک حد مجاز نگه داشت

 

فرایند برگشت فنری در خمکا ری

فرایند لبه دار کردن درخمکاری

انواع خمکاری

Bending Animation

Springback Animation

 توضیحات کامل در مورد فرآیند خمکاری در ادامه مطلب

 

همچنین فایل پاور پوینت فرایند خمکاری در ادامه مطلب برای دانلود وجود دارد

 

    

 

 

 

ساخت و تولید

 MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

 

 

 

برای دیدن بقیه متن بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

  مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....
 


 ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 

 

اصول شکل دهی فلزات     فرایند شکل دهی چرخشی(اسپینینگ)  Spinning processes


تعریف

شکل دهی چرخشی به دسته ایی از فلزی گفته میشود که در آن قطعات متقارن محوری توسط یک سنبه دوار که دارای سرعت چرخشی زیادی است ویک ابزار مدور یا غلطک شکل داده می شوند. به ديگر بيان شكل دادن چرخشي عبارت است از شكل دهي قطعاتي كه روي يك سنبه يا شاه ميله همراه با يك ابزار يا غلطك داراي تقارن چرخشي هستند.

تاريخچه  

اسپينينگ يكي از قديمي ترين فرايند هاي  توليد  محدود  و دسته اي براي قطعات متقارن و تو خالي مي باشد كه بسيار اقتصادي و ارزان مي باشد . اسپينينگ توسط مصريان با ستان براي ساخت بشقاب هاي نقره اي مورد استفاده قرارگرفته شده بود . اما استفاده صنعتي از اسپينينگ فلزات در ابتداي قرن دهم ميلادي توسط چيني ها اغاز شده است .و اين صنعت اولين بار در سال 1340 ميلادي به جهان غرب معرفي شد تا اينكه در سال 1840م اين روش توليد وارد صنعت امريكا شد.

 

در ادامه ی مطلب

(((((( در فایل پاورپوینتی که در ادامه ی مطلب آمده  در مورد فرایندهای شکل دهی چرخشی توضیحاتی کامل داده شده است که بعضی از عنوانهایی که در مورد آنها همراه با شکل مربوط توضیح داده شده در زیر آمده است....

انواع فرایند شکل دهی چرخشی

انواع روشهای اسپينينگ

كاربردها و محصولات اسپينينگ

لوازم خانگي: ظروفي همچون :ديگ ،ليوان ، پارچ ، قابلمه و..... .و ظروف تزييني همچون : گلدان ، جام و.....

صنايع هواپيما سازي  :  ساخت برخي از قطعات هواپيما مانند ورودي هواي توربو جت و .....

صنايع خودرو سازي: انواع پولي هاي تسمه خور و رينگ تايرها و...با روش هاي اسپينينگ قابل توليد هستند

صنايع نظامي :بدنه ي برخي موشك ها ،كلاهك آيروديناميكي برخي راكت ها و محفظه ي احتراق موتور انواع موشك ها و......

ساير محصولات: انواع قطعات صنعتي ، انواع كپسول هاي گاز مايع، ديش هاي انتن ماهواره و.......

اسپينينگ دستي 

جنس هاي مختلفي كه قابليت اسپينينگ را دارند

ماشين هاي اسپينينگ دستي ))))))

 


ساخت و تولید

 MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

 

 

برای دیدن بقیه متن بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

  مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....
 

 


ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

  

 

فرآیند تولید فنر  spring        فیلم مستند فرآیند تولید فنر  spring                        

 

 

ساخت و تولید

 MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

 

برای دانلود فیلم بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

  مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 

ماشین تراش Lathe

 

تاریخچه ماشین تراش

ماشین های تراش که ابتدایی ترین نوع ماشینهای افزار بشمار می روند، تاریخچه آن بین قرن 17 و 18 شروع شده که در ابتدا معمولی ترین و یا قدیمی ترین روش تراش، تراشیدن چوب بوسیله درخت بوده است. بدین معنی که دو سر چوب را بین دو درخت قرار داده و یک طناب به شاخه درخت بسته و آنرا حول چوب مورد نظر پیچیده و طرف دیگر طناب را شخص دیگری گرفته  و با دست طناب را به حرکت در می آورد شخص دومی که در طرف مقابل قرار گرفته با رنده چوب را می تراشید این قدیمی ترین روش تراش چوب بوده است.

 اولین ماشین تراش در سال 1740 در فرانسه ساخته شد. در این ماشین وسیله چرخش محور اصلی بوسیله دست بود، یک دست گرداننده محور آن ( محور کار ) مستقیما روی  دستگاه که به محور اصلی متصل است توسط دو چرخ دنده ساده به میله پیچ بری متصل می باشد قرار گرفته است. در این نوع ماشین برای تعویض چرخ دنده های متفاوت جهت پیچ تراشی پیچ های متفاوتی پیش بینی شده بود.

در سال 1796 یک انگلیسی به نام فیدمن برای اولین مرتبه ماشین تراشی ساخت که دارای میله پیچ بری بود،  که با عوض کردن چرخ دنده های روی محور اصلی و محور پیچ بری می توانست  پیچهای مختلفی را بسازد.

در سالهای 1800 و 1830 در ایالات متحده امریکا ماشینهای تراشی ساخته شد که با بدنه چوبی و پایه آهنی مجهز بود.درسال 1836 شخصی به نام پانتون در ماساچوست آمریکا ماشین تراشی با میله پیچ بری ساخت. در سال 1853 شخصی به نام فریلند در نیویورک ماشین تراشی با ریلهایی بطول 20 فوت که کارهایی به قطر 10 اینچ را می توانست بتراشد ساخت بدنه آهنی و درشت آن جایگاه چرخ دنده های تعویضی بود.

بعد از مدتی ماشینهای بهتری از نظر قدرت و دورهای بیشتری ساخته شد که بنام ماشینهای تراش جعبه دنده ای معروف است . این ماشینها دارای جعبه دنده دور و نیز جعبه بار می باشد. که به آسانی می توان ماشین را خودکار نمود و کارهای مختلف را تراشید.

قسمتهای مهم کنترل و تنظیم کننده ماشین تراش

چرخ دستی حامل سوپرت طول

این چرخ دستی در قسمت جلو قوطی دستگاه حامل سوپرت طولی قرار دارد که می توان بوسیله آن دستگاه حامل سوپرت طولی را در طول بین دستگاه مرغک و دستگاه حرکت داد. وظیفه اصلی این چرخ دستی تنظیم و قرار دادن ابزار برش در هر قسمت دلخواه است، قبل از اینکه به کار بار خود کار داده شود.

چرخ دستی دستگاه مرغک

بوسیله چرخ دستی دستگاه مرغک می توان محور آنرا تغییر مکان داد. چرخش آن معمولا با دست صورت می گیرد. با چرخاندن چرخ دستی ، مرغک ثابت محور می تواند داخل جا مرغک که در پیشانی سمت راست قطعه کار قرار دارد جابگیرد. بعلاوه چرخش چرخ دستی موافق عقربه ساعت نیز سبب می گردد که محور (مرغک در داخل محور محکم شود.) بسمت قطعه کار جلو برود. از طرف دیگر در صورت سوار کردن مته در داخل محور دستگاه مرغک ضمن چرخاندن دسته آن می توان، در پیشانی کار سوراخ و یا مته مرغک زد .

 

در ادامه ی مطلب ........

 

((((((((  قسمتهای مهم کنترل و تنظیم کننده ماشین تراش

کنترل بار- سوپرت دستی صفحه مخروطی تغییر محور اصلی -جدول مقدار پیشروی رنده

وظیفه اصلی ماشین تراش-اساس ماشینهای تراش- نیروهائیکه بر ابزار برش اثر می گذارند-سرعت برش مناسب برای هر ماشین به عواملی بستگی دارد-مقدار سرعت برش از فرمول..... به دست می آید-تعیین دور ماشین توسط دیاگرام-

 

انواع ماشین های تراش و ساختمان آنها

ماشین تراش کوچک مرغک دار.ماشین های تراش ابزار سازی-ماشینهای تراش معمولی نرم شده- ماشین های تراش با قطر کارگیر و طول زیاد-ماشین تراش پیشانی تراش-ماشین تراش عمودی

اجزاء اصلی ماشین تراش و وظیفه هریک

 ریل (میز)ماشین- دستگاه یاطاقان محور اصلی (پیش دستگاه با جعبه دنده سرعت)-دستگاه مرغک- دستگاه حامل سو پرت- جعبه دنده بار (گیربکس) 

     

فایل آماده PPT پاور پوینت power point همین مطلب ))))))))

 

ساخت و تولید

 MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

 

 

برای دیدن بقیه متن و همچنین برای دانلود فایل آماده  power point همین مطلب بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

  مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 

 

فرآیند تولید اره  saw        فیلم مستند فرآیند تولید اره  saw                        

 

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

 

برای دانلود فیلم بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

  مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 

 

فرآیند تولید پیستون  piston        فیلم مستند فرآیند تولید پیستون  piston         
 

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

 

برای دانلود فیلم بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

  مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 

فرآیند تولید زنجیر chain        فیلم مستند فرآیند تولید انواع زنجیر chain

 

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

 

برای دانلود فیلم بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

  مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 

 

چطور میشه با ماشين تراش جاي خار (keyway) ايجاد کرد

در حالي که ماشين تراش حرکت دوراني دارد.

با مشاهده فیلم آموزشی که تو این پست گذاشتم شما هم یاد میگیرید که با ماشین تراش جای خار ایجاد کنید.....

 

 

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

 

برای دانلود فیلم آموزشی روی لوگوی زیر کلیک کنید

  مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....
 
 
 


ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 

عیوب جوش و محدوده پذیرش براساس استاندارد    ISO  5817

بررسی عیوب زیر در فایل pdf در ادامه مطلب

ترک  Crack

حفرات سطحی Surface pore

چاله انتهایی جوش End crater pore

ذوب ناقص Lack of fusion or incomplete fusion

نفوذ ناقص در پاس ریشه Incomplete root penetration

بریدگی لبه جوش Undercut

انقباض ریشه جوش shrinkage groove

فاز جوش اضافی Excess weld metal

نفوذ اضافی Excess penetration

زاویه نامناسب گرده جوش Incorrect weld toe

سر ریز شدن فلز جوش Over lap

سوختگی از کنار Burn hrough

ساق جوش نا مساوی Excessive asymmetry F.W

تقعر ریشه جوش Root concavity

تخلخل در ریشه جوش Root porosity

شروع ضعیف قوس Poor restart

گلویی جوش نا کافی Insufficient throat thickness

لکه قوس Stray arc

پاشش Spatter

عدم تقارن زاویه ای Angular misalignment

بازشدگی نا صحیح ریشه Incorrect root gap F.W

عدم تقارن خطی Linear misalignment

گلویی اضافی جوش Excessive throat thickness

تخلخل خوشه ای Cluster porosity

سوراخهای کرمی شکل Worm holes

ناخالصیها Solid-Slag-Flux-Oxide inclusions

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

 

برای دانلود فایل بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

  مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....
 
 

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.irادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 

 

 پروژه wps جوشکاری

فایل pdf جوشکاری با زبان اصلی 

 

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

 

برای دانلود فایل بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

  مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....
 
 

 

 ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 تولید برنامه CNC به طور اتوماتیک با استفاده از نرم افزارهای CAD/CAM

آموزش نرم افزار PowerMill 

تولید برنامه CNC به طور اتوماتیک با استفاده از نرم افزارهای CAD/CAM جدیدترین و پیشرفته ترین روش تهیه این برنامه ها می باشد .در این حالت تمامی مراحل عملیات تهیه برنامه CNC از برنامه ریزی فرایند تا چک کردن و ارزیابی آن همگی از طریق پرسش و پاسخ میان اپراتور و نرم افزار بطور اتوماتیک به شرح زیر انجام می شود.
تهیه مدل CAD قطعه
اولین گام ،مدل سازی هندسی سطوح ماشین کاری شونده قطعه مورد نظر با استفاده از یک نرم افزار CAD می باشد
آماده سازی مسیر حرکت ابزار 
ماشین کاری سطح پیچیده یک قطعه توسط یک ماشین فرز CNC ممکن است در چند مرحله انجام شود.اگر حجم فلزی که می بایست از روی بلوک ماده خام برداشته شود زیاد باشد،حداقل در دو مرحله خشن تراشی و پرداخت این کار می بایست انجام پذیرد.بنابراین برای هر کدام از عملیات فوق اندازه شعاع ابزار فرز و سایر مراحل تهیه مسیر حرکت ابزار متفاوت خواهد بود.
مراحل تهیه مسیر حرکت ابزار به شرح زیر است:
تعیین نوع ابزار و قطر آن
تعیین استراتژی ماشین کاری 
تعیین اضافه گوشت ماشین کاری و تلرانس آن
تعیین ارتفاع زبری /برجستگی و تلرانس آن
تعیین ارتفاع پله عمودی و تلرانس آن
ارزیابی مسیر حرکت ابزار
پس از تهیه فایل مسیر حرکت ابزار به منظور حصول اطمینان از عدم برخورد ابزار و یا حرکت های نا بجای آن ضروری است که مسیر حرکت تهیه شده کنترل شود.کاربر می تواند این کار را به طور اتوماتیک توسط نرم افزار انجام داده و نحوه حرکت ابزار نسبت به قطعه کار را بصورت شبیه سازی شده بر روی صفحه نمایش کامپیوتر مشاهده کند و تغییرات و اصلاحات احتمالی را انجام دهد.
پس پردازش
پس پردازنده بخشی از یک نرم افزار CAM است که وظیفه آن ترجمه و تبدیل فایل مسیر حرکت ابزار به یک برنامه CNCقابل فهم برای یک ماشین CNC با یک مارک و مدل کنترلر بخصوص است.


آموزش نرم افزار PowerMill 


PowerMill 
نرم افزاری بسیار قدرتمند ساخت شرکت delcam است.برنامه ای است برای تهیه G-code و ماشینکاری توسط دستگاههای CNC .از قابلیت های این نرم افزار ترسیم خطوط حرکت ابزار بر روی قطعه کار به صورت سه بعدی است که کاربر می تواند در هر مرحله کار روی قطعه کار(خشن تراشی و پرداخت) آن را مشاهده کند

 

 

برای دانلود فایل چگونگی کار با نرم افزار PowerMill    بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی---

برای دانلود فایل بر روی لوگوی زیر کلیک کنید  

                                           

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.loxblog.com

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 اندازه گيري دستي چرخ دنده و فرمول هاي آن-مقاله انگلیسی

                             

 

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

 

برای دانلود فایل بر روی لوگوی زیر کلیک کنید  

                                           

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.loxblog.com

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 مجموعه ی از انواع میکرومتر- عکس  میکرومتر-مقاله انگلیسی 

  

  

  

 

 

 

 ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

 

برای دانلود فایل بر روی لوگوی زیر کلیک کنید  

                                           

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.loxblog.com

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

  

مجموعه پرسش پاسخ دینامیک مریام

 

 

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

 

برای دانلود بر روی لوگوی زیر کلیک کنید  

                                           

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.loxblog.com

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 پروژه درس دینامیک ماشین

تحلیل سینماتیک ربات های SCARA به کمک نرم افزار ADAMS/view

                                              

 

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

 

برای دانلود فایل بر روی لوگوی زیر کلیک کنیدادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کاملا رایگان

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی قالب های صنعتی

 

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

 

برای دانلود فایل به ادامه مطلب برویدادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کاملا رایگان

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی آموزشگاه علوم رایانه

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

برای دانلود فایل به ادامه مطلب برویدادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کاملا رایگان

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کافی نت

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

برای دانلود فایل به ادامه مطلب برویدادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کاملا رایگان

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی طراحی نرم افزار وصفحات وب

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

برای دانلود فایل به ادامه مطلب برویدادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کاملا رایگان

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید ترانس مهتابی

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

برای دانلود فایل به ادامه مطلب برویدادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کاملا رایگان

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادی

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

برای دانلود فایل به ادامه مطلب برویدادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کاملا رایگان

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی شناور باربری فایبرگلاس

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

برای دانلود فایل به ادامه مطلب بروید

 ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کاملا رایگان

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی ریخته گری قطعات چدنی

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

برای دانلود فایل به ادامه مطلب برویدادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کاملا رایگان

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید ساچمه فولادی

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

برای دانلود فایل به ادامه مطلب برویدادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کاملا رایگان

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید پروفیل رنگی آلومینیوم

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

برای دانلود فایل به ادامه مطلب برویدادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کاملا رایگان

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید الکترود

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

 

برای دانلود فایل به ادامه مطلب برویدادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کاملا رایگان

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید اکسیژن طبی و صنعتی

 

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

برای دانلود فایل به ادامه مطلب برویدادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کاملا رایگان

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تراشکاری وقالب سازی وقطعه سازی

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

برای دانلود فایل به ادامه مطلب برویدادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 مژده .........طرح توجیحی....پروژه کارآفرینی

 

مژده .........طرحهای توجیحی..و..پروژه کارآفرینی  کاملا رایگان   در mandp.loxblog.com

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تراشکاری وقالب سازی وقطعه سازی

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید اکسیژن طبی و صنعتی

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید الکترود

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید پروفیل رنگی آلومینیوم

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید ساچمه فولادی

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی ریخته گری قطعات چدنی

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی شناور باربری فایبرگلاس

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی قالب های صنعتی

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادی

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید ترانس مهتابی

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی طراحی نرم افزار وصفحات وب

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی کافی نت

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی آموزشگاه علوم رایانه

 

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.loxblog.com

 
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 اسکرین سیور برای اونایی که عاشق مکانیک هستند

Screen Sever-Engine

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

برای دانلود برنامه بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

                                            

 

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.loxblog.com
تاریخ: سه شنبه 30 شهريور 1390برچسب:ساخت و تولید,اسکرین سیور,ساخت و تولید,
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

   برنامه نویسی پاسکال با برنامه توربو پاسکال               Turbo Pascal V7 

 

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

 

برای دانلود برنامه بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

                                            

 

 

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.loxblog.com

 

 

 
تاریخ: سه شنبه 18 شهريور 1390برچسب:ساخت و تولید,برنامه Turbo Pascal V7,ساخت و تولید,
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

  نمونه سوال مقاومت (1)

 

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

 

برای دانلود بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

                                            

 

 

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.loxblog.com

 

 
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 نمونه سوال دینامیک  

 

 

 

ساخت و تولید

MandP

--علی شهروی--

 

برای دانلود بر روی لوگوی زیر کلیک کنید  

                                           

 

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.loxblog.com

 

 
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy
آخرین مطالب

صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
این سایت را حمایت می کنم
این سایت را حمایت می کنم