ساخت و تولید Manufacturing and Production

       

آزمايش ذرات مغناطيسي MAGNETIC PARTICLE TESTING  تست غیر مخرب ndt  تست MT ساخت وتولید

 

آزمايش ذرات مغناطيسي   MAGNETIC PARTICLE TESTING

-1قواعد مغناطيس

به موادي نظير آهن، نيكل و كبالت كه در اثر مغناطيس شدن، شديداً همديگر را جذب مي‌كنند مواد فرو مغناطيس گفته مي‌شود. ساير مواد مانند اكسيژن كه به صورت ضعيف توسط ميدانهاي مغناطيسي جذب مي‌شوند را مواد پارامغناطيس گويند. مواد ديامغناطيس  به موادي نظير شيشه گفته مي‌شود كه به ندرت ممكن است توسط ميدانهاي مغناطيسي تحت اثر قرار گيرند.

خطوط شارمغناطيسي از قطب  S  به قطب N  جريان يافته، از قطب N خارج شده و دوباره از قطب  وارد مي‌شوند. شارمغناطيسي حلقه‌هاي بسته‌اي را ايجاد نموده كه هرگز يكديگر را قطع نمي‌كنند. به يك سانتيمتر مربع از هر خط شارمغناطيسي يك گاوس گفته مي‌شود. خطوط شارمغناطيسي در نزديگي قطب‌ها متراكم تر بوده، همواره مسير با مقاومت مغناطيسي كمتر را طي مي‌كنند.

سر فصلها در ادامه ی مطلب.......( 17 صفحه )

 

2-آهنرباها و ميدانهاي مغناطيس

3- ناپيوستگيها و عيوب 

4-ميدانهاي مغناطيسي القايي

5- ميدانهاي مدوّر و طولي

6- انتخاب روش مغناطيس نمودن

7- بازرسي بوسيله ذرات مرطوب و خشك

8- پيشرفت‌هايMT

9- ميدانهاي پس ماند و مغناطيس زدايي

10- منحني پسماند

11- انتخاب تجهيزات

12- مزايا و معايب روش

13-ناپيوستگيها و عيوب

14- نشانه‌هاي نامربوط 

 


 

برای دانلود فایل pdf تست MT ،  بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

 

password فایل : mandp.ir

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

  

دانلود پروژه پایان نامه ربات مسیر یاب (هفت سنسور) ساخت وتولید

فهرست مطالب موجود در متن پایان نامه

·         مقدمه                                                      1

·         فصل اول (رباتها ، تاریخچه و انواع آنها)                2

·         1-1- ربات                                                           3

1-1-1- تعاریف ربات                                          4

1-1-2- علم رباتیک                                           6

1-1-3- مزایای رباتها                                           7

1-1-4- معایب رباتها                                           7

·           1-2- تاریخچه رباتها                                             8

·           1-3- دسته بندی رباتها                                      12

1-3-1- دسته بندی اتحادیه رباتهای ژاپن                   12

1-3-2- دسته بندی موسسه رباتیک آمریکا                 13

1-3-3- دسته بندی اتحادیه فرانسوی رباتهای صنعتی     13

·           1-4- انواع رباتها                                                14

1-4-1- رباتهای متحرک                                     14

1-4-2- ربات همکار                                          15

1-4-3- نانوبات                                                16

·           1-5- طبقه بندی رباتها                                       18

1-5-1- طبقه بندی رباتها از نظر کاربرد                     18

1-5-1-1- رباتهای صنعتی                                   18

1-5-1-2- رباتهای شخصی و علمی                         18

1-5-1-3- رباتهای نظامی                                     18

1-5-2- طبقه بندی رباتها از نظر استراتژی کنترل         19

1-5-2-1- نسل اول                                          19

1-5-2-2- نسل دوم                                          19

1-5-2-3- نسل سوم                                        20

1-5-2-4- نسل چهارم                                      21

1-5-3- طبقه بندی رباتها از نظر محرک مفصلها          23

1-5-3-1- سیستمهای الکتریکی                           23

1-5-3-2- موتورهایDC                                   23

1-5-3-3- موتورهایAC                                   24

·           فصل دوم (کاربرد رباتها و اجزاء آنها)                25

·           2-1- کاربرد رباتها                                           26

2-1-1- ربات آدم نمای اعلام خطر                        26

2-1-2- رباتها برای تقلید رفتار حیوانات                  27

2-1-3- ربات تعقیب خط                                   28

2-1-4- ربات حس کننده تماس                          29

2-1-5- ربات آبی، برای یافتن جعبه سیاه هواپیما      30

2-1-6- ربات پذیرش                                         31

·           2-2- اجزاء اصلی یک ربات                             32

2-2-1- بازوی مکانیکی ماهر                                32

2-2-2- سنسورها                                           34

2-2-2-1- سنسورهای بدون تماس                       34

2-2-2-2- سنسورهای القائی                              35

2-2-3- کنترلر                                              39

2-2-4- واحد تبدیل توان                                  41

2-2-4-1- موتور                                            41

2-2-4-2- دسته بندی کلی موتورها                      42

2-2-5- محرک مفاصل                                     44

·           فصل سوم (ربات مسیریاب)                            45

·           3-1- ربات مسیریاب                                     46

3-1-1- ربات مسیر یاب 7 سنسور                       47

3-1-2- شرح عملکرد ربات مسیر یاب                   49

3-1-3- ساختن ربات مسیر یاب                        50

3-1-4- مدار ربات مسیر یاب                            52

3-1-5- برنامه ربات مسیر یاب                          53

3-1-6- شکل ربات مسیر یاب 7 سنسور               55

·           منابع و ماخذ                                         56

 

برای دانلود فایل word  بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

 

password فایل : mandp.ir

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

پروژه کارآموزی مخازن تحت فشار با فرمت word ساخت وتولید

فهرست مطالب موجود در متن

 

مقدمه و معرفی محل کارآموزی........................................4

مقدمه اصول ساخت مخازن تحت فشار..........................5

تعاریف اولیه ...........................................................................7

مخزن تحت فشار ..................................................................7

فشار و دمای کاری ...............................................................7

درجه حرارت طراحی (  UG-20).........................................8

حداکثر فشار کاری مجاز .....................................................8

فشار تست هیدرواستاتیک  ( UG-99 )..............................9

ماکزیمم تنش مجاز  ( UG-23 )...........................................9

استحکام اتصالات  (  UW-12).............................................9

انتخاب مواد ............................................................................12

کنترل ورق های ورودی ......................................................16

کنترل لوله های ورودی ......................................................17

کنترل فلنج ها زانویی ها و اتصالات ورودی به کارخانه18

ابعاد و اندازه ورق ها ............................................................18

دستور برش ورق .................................................................19

پارامترهای کنترل ورق های بریده شده .......................20

مونتاژ شل به Head..............................................................22

طریقه محور بندی کردن مخزن (اکس بندی کردن).23

طریقۀ استفاده از شیلنگ تراز.........................................24

انواع فلنج ها .......................................................................25

مونتاژ کردن نازل به شل .................................................26

Saddleیا پایۀ مخزن ..........................................................27

عدسی یا Head....................................................................28

تست هیدرواستاتیک .......................................................29

رنگ آمیزی ........................................................................29

کالیبره کردن کولیس ....................................................30

نتیجه گیری .....................................................................33

پیشنهاد .............................................................................34

 

 

برای دانلود فایل  بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

 

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

     

آزمون فراصوتي Ultrasonic testing تست غیر مخرب ndt  تست UT ساخت وتولید

آزمون فراصوتي Ultrasonic testing          

1ـ مقدمــه

آزمون فراصوتي (UT) به صورت گسترده‌ايي به منظور كنترل كيفيت قطعات در صنعت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مهمترين كاربردهاي اين تكنيك، كشف عيب و اندازه‌گيري ضخامت مي‌باشد. با استفاده از آزمون فراصوتي كشف جاهاي خالي، شكل ، اندازه و موقعيت آنها ميسر مي‌شود. امكان اندازه‌گيري ضخامت‌ لوله‌ها و جداره مخازن با تراگذارهاي Transducer فراصوتي فراهم بوده، اهميت كاربردي آن در مطالعات مرتبط با خوردگي Corrosion  مي‌باشد.

فراصوت همچنين مي‌تواند به منظور تعيين تفاوت‌هاي ساختاري و خواص فيزيكي مواد مورد استفاده قرار گيرد. ريشه اين مسئله به تاثير پذيري يا حتي تضعيف امواج فراصوتي توسط روش‌هاي عمليات حرارتي، اندازه دانه و مدول الاستيسيته باز مي‌گردد.

مهمترين مزاياي آزمون فراصوتي عبارتند از :

مي‌تواند به منظور تعيين خواص مكانيكي و ريز ساختار Microstructure  مورد استفاده قرار گيرد.

قابليت تصوير برداري را داراست .

˜اقتصادي و قابل حمل مي‌باشد.

˜براي تمام حالات ماده بجز پلاسما و فرآيند مكش قابل استفاده است.

از شدت نور تاثير نمي‌گيرد.

2ـ كشف عيب

هنگامي كه يك كريستال پيزو الكتريك(Piezoelectric Crystal) توسط پالس‌هاي الكتريكي ولتاژ بالا تحريك ‌شود با فركانس تشديد(Resonant Frequency) به ارتعاش درمي‌آيد، در نتيجه نوساناتي با فركانس بالا توليد مي‌نمايد. اين امواج صوتي كه توسط تراگذار يا واحد تحقيق(Search Unit ) ايجاد شده‌اند به درون قطعه‌ايي كه مي‌بايست بازرسي شود انتقال مي‌يابند. تكنيك آزمون فراصوتي هنگامي كه تراگذار در تماس مستقيم با قطعه آزمون باشد به عنوان آزمون تماس ( Contact Testing  ) شناخته شده است.

چنانچه عيوب يا ناپيوستگيهايي در قطعه آزمون وجود داشته باشد، نوعي عدم تطابق صوتي  (Acoustic Mismatch)ايجاد مي‌گردد كه در نتيجه آن بخشي از يا همه انرژي فراصوتي به تراگذار بازتاب مي‌يابد. يك كريستال پيزوالكتريك در درون تراگذار ، امواج صوتي بازتاب يافته يا « پژواك(Echo) » را به پالس‌هاي الكتريكي تبديل مي‌كند كه دامنه آنها در تناسب با خصوصيات عيب بوده ، زمان حركت يا زمان براش(Time of flight) آنها در درون قطعه به فاصله عيب از سطح ورودي بستگي دارد. امواج فراصوتي همچنين از سطح پشتي قطعه نيز بازتاب مي‌يابند كه اين بازتاب نمايشگر كل فاصله پيموده شده توسط موج خواهد بود. نشانه‌هاي عيب يا نشانه‌هايي كه براي اندازه گيري ضخامت قطعه مورد استفاده قرار مي‌گيرند بطور پيوسته بر روي صفحه نمايش كامپيوتري ظاهر مي‌گردند.

 

مطالب زیر در فایل UT مورد بررسی قرار گرفته شده اند

 

3-فركانس                                                          frequency

4-انتشار امواج فراصوتي

5-امپرانس صوتي                                Acoustic Impedance

6-بازتاب و شكست                      Reflection and Refraction

7-مناطق فرنل و فرانهوفر Fresnel and Fraunhofer Fields    

8-توليد امواج فراصوتي

9-ساختمان واحد تحقيق (تراگذار)

10-روش‌‌هاي آزمون

11-تجهيزات آزمون فراصوتي

12-رويه آزمون

13-تكنيك‌هاي پيشرفته آزمون فراصوتي

13-1- روش زمان پرواز پراش

13-2- پروبهاي آرايه فازي

تكنيك آزمون تماسي پالس ـ پژواك

تكنيك آزمون غوطه وري پالس ـ پژواك

توليد كننده پالس فراصوت UT

چهار نوع اساسي انتشار امواج فراصوتي عبارتند از :

1ـ امواج طولي يا فشاري Longitudinal or compression waves           

2ـ امواج برشي يا عرضي                      Shear or transverse waves  

3ـ امواج سطحي يا ريلي             Surface or Rayleigh waves             

4ـ امواج صفحه‌ايي يا لمب                                  Plate or Iamb waves  

حركت ذرات و جهت انتشار در امواج طولي

حركت ذرات و جهت انتشار در امواج عرضي

حركت ذرات و جهت انتشار در امواج سطحي

حركت ذرات و انتشار در امـــواج لمب

رابطه ميان زاويه تابش، زاويه شكست و زاويه بازتاب

حالت تبديل و زاويه امواج در آزمون تماسي

جدول واگرايي اشعه تراگذار در فولاد بر اساس فركانس و قطر

اثر ولتاژ متناوب بر ضخامت و ارتعاش بلوره

چيدمان الكترودهاي بلوره ، مونتاژ بلوره

تكنيك بازتاب يك واحدة تحقيق

واحدهاي دوگانه تحقيق در بازرسي قطعات با شكل نامنظم كابرد دارند

واحدهاي تحقيق زاويه‌دار به منظور ايجاد امواج برشي در صفحات تخت و ميله‌ها

امواج سطحي پوسته خارجي قعطه را مي‌پيمايند.

روش عبوري با استفاده از دو واحد تحقيق ، مشاهده مي‌گردد امواج فراصوتي توسط ناپيوستگي تضعيف مي‌شوند

توليد امواج برشي با استفاده از آزمون غوطه وري به روش پرتومايل

عبور كامل براي قطعه مدّور پوشش شده از طريق آزمون غوطه وري

چند نمونه از پروبهاي تخصصي آزمون غوطه وري

قطعات مرجع فاصله ـ دامنه

پارامترهاي كاليبراسيون

ملاحظات مربوط به فركانس

 

نمونه‌ايي از فرم بازرسي مربوط به آزمون فراصوتي در جدول آمده است

 

برای دانلود فایل pdf تست UT ،  بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

 

password فایل : mandp.ir

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 نمودار تعادلي آهن وكربن ساخت وتولید

             فولادها گروهي از آلياژهاي آهن- كربن وعناصر ديگرند كه بيشترين كاربرد را در صنعت دارند. يكي از مهمترين دلايلي كه فولادها كاربرد زيادي در صنعت دارند اين است كه مي توان به وسيله روشهاي مختلف عملياتهاي حرارتي طيف وسيعي از خواص گوناگون را در فولادها به وجود  آورد.

به عنوان مثال اگر فولادي با 8/0 درصد كربن را به مدت 24 ساعت در 1000 درجه سانتي گراد حرارت دهيم و سپس به آهستگي در طول 24ساعت آن را به دماي 25 درجه سانتيگراد برسانيم وسرد كنيم آنگاه فولاد يادشده داراي استحكام تسليم 448 مگا پاسكال خواهد بود. حال اگر همان فولاد را يك ساعت در دماي 1000 درجه سانتيگراد حرارت دهيم و سپس خيلي سريع آن را به وسيله آب تا دماي 25 درجه سانتي گراد سرد کنیم آنگاه استحكام تسليم فولاد ياد شده تا 2070 مگا پاسكال افزايش يافته و انعطاف پذيري تا 1درصد كاهش مي يابد.

پس مي توان به اين نتيجه رسيد كه كاربرد وسيع فولادها ناشي از خواص كاملأ متنوع آنهاست كه به كمك تغيير درصد كربن ودرصد عناصر آلياژي ويا تغيير نوع عمليات حرارتي امكان پذير است. 

 

             شكل زیر نمودار آهن كربن را براي درصدهاي مختلف كربن از صفر تا 7 درصد نشان ميدهد. فولادها آلياژهاي آهن كربن و عناصر ديگر بوده كه داراي كمتر از 2 درصد كربن هستند. بنابراين قسمتي از نمودار كه داراي كمتر از 2 درصد كربن است بيشترين اهميت را درباره عمليات حرارتي فولادها دارد. آلياژهايي كه بيشتر از 2 درصد كربن داشته باشند به چدن موسوم اند.

 

 

آلوتروپ هاي آهن:

آهن آلفا يا آهن فريتي

آهن گاما يا آهن آستنیتي

آهن دلتا 

 
آهن آلفا:
آهن آلفا يا آهن فريتي: يكي از آلوتروپ هاي آهن مي باشد. اين آلوتروپ از دماي 273- درجه سانتي گراد تا 912 درجه سانتي گراد پايدار است .اين آلوتروپ داراي ساختمان بلوري مكعبي با مركز پر است (b.c.c). ثابت شبكه آهن آلفا،‌تا دماي 770 درجه سانتيگراد خاصيت آهنربايي دارد واز اين دما بالاتر تا دماي 912 درجه سانتيگراد اين خاصيت خود را از دست مي دهد. دماي 770 درجه سانتيگراد به دماي كوري موسوم است ..
آهن گاما:
يكي ديگر از آلوتروپ هاي آهن مي باشد كه دردماي 912 تا 1394 درجه سانتيگراد پايدار است. اين آلوتروپ داراي ساختمان بلوري مكعبي با سطوح مركز دار است (f.c.c) .ثابت شبكه آهن گاما 56/3 انگستروم است بنابراين بزرگتر از ثابت شبكه آهن آلفا است به همين دليل چگالي اين آهن از آهن آلفا بيشتر است.آهن گاما خاصيت آهنربايي ندارد.جمع كل اتمهاي واحد در شبكه f.c.c براست با 1/8از 8 اتم در رئوس به علاوه   1/2از 6 اتمي كه مركز هر يك از وجوه وجود دارد كه مجموعأ14 اتم مي شود.
آهن دلتا:
يكي ديگراز آلوتروپ هاي آهن و آخرين فازي است كه ممكن است در آهن خالص وجود داشته باشد. اين آلوتروپ از دماي 1394 درجه سانتيگراد تا نقطه ذوب آهن خالص يعني 1538 درجه سانتي گراد پايدار است .
اين آلوتروپ داراي ساختار بلوري مشابه با آهن آلفا است (b.c.c) .
آهن دلتا داراي خاصيت آهنربايي است . ثابت شبكه آهن دلتا اندكي بزرگتر از آهن آلفا است. ثابت شبكه آهن دلتا برابر با 93/2 انگستروم است. 
 
مباحثی که در فایل پاور پوینت به آنها پرداخته شده.........
 
مكانيزم آلياژشدن:
معمولأ آلياژهاي فلزي با مخلوط كردن فلزات مربوطه درحالت مذاب شكل مي گيرند.
دومكانيزم متداول براي آلياژ سازي عبارتند از :
1-جانشيني اتمها
2- بين نشيني اتمها
 
تاثير كربن براجزاي آهن:
دسته بندي فولادها براساس درصد كربن:
دماهاي بحراني:
ریز ساختارهای مختلف فولاد:
آستنیت ،سمنتیت ،لدبوریت ،پرلیت ،فریت ،بینیت ،مارتنزیت 
 
 
 

برای دانلود فایل پاور پوینت نمودار آهن و کربن بر روی لوگوی 

password فایل : mandp.loxblog.com

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 

سرفصل رشته ساخت و توليد ماشين افزار  کارداني پيوسته

مشخصات کلی ،یرنامه و سر فصل دروس  رشته ساخت وتولید - گرایش ماشین ابزار

 

برای دیدن بقیه متن و دانلود فایل بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

 

password فایل : mandp.loxblog.com


ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir/

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

پروژه درس کنترل کیفیت و مدیریت FIVE S پنج اس ساخت وتولید

 

ü       5Sدرحقيقت مجموعه اصولي است كه با رعايت آنها مي توانيم كارهاي خود را با بهترين بازدهي انجام دهيم.  5Sبهبود و اصلاح وضعيت نگهداري از اشياست بطوريكه مجبور نباشيم براي دسترسي به آنها وقت زيادي صرف كنيم،    درست مانند دانستن جاي قاشق و چنگال به هنگام نياز.

ü       براي توليدكنندگان، كارخانه سرمايه اي محسوب مي شود و اين سرمايه بايد بنحوي باشد كه توليد كننده از داشتن آن به خود ببالد.به اين معني كه نه تنها محصول نهايي بايد از كيفيت بالا و قيمتي پائين برخوردار باشد،بلكه در فرآيند توليد محصول يعني در كارخانه نيز بايد از برجسته ترين مديريت و تكنولوژي بهره گرفت.

ü         5Sنيزبا اعتقاد بر اين واقعيت عمل مي كند كه “ تاثير اعمال بيشتر از گفتار است ” ، موثرترين راه براي انجام امور، توصيف وضعيت نهايي و مطلوب آنها نيست بلكه به جاي اينكار بايد به واقعيتها نظر انداخت و تغييرات را عملا در سطح كارخانه پديد آورد

 

ساماندهي                           سازماندهي ، تفكيك و تعمير            Seiri

ساماندهي در عام ترين مفهوم آن عبارت است از نظم دادن به كليه اجزاي يك سازمان جهت نيل به اهداف.

از ديدگاه «پنج اس» ساماندهي به معناي تشخيص ضرور از غيرضرور، اتخاذ تصميمات قاطع و اعمال مديريت اولويتها براي رهايي از غيرضروريها است.

در ديدگاه «پنج اس»، ساماندهي امري دشوارتر از قراردادن اشياء در گوشه‌اي مي‌باشد و هدف ايجاد نظمي مطلوب و مناسب است.

به منظور موفقيت در ساماندهي مي‌بايستي به اولويت بندي پرداخت. به طور خلاصه اينبه معني جدا كردن آنچه ضروري است از غير ضروري ها مي‌باشد.

شكل روبرو مفهوم اين S را نمايش مي‌دهد:

 

نظم و ترتيب                            Seiton                          

نظم و ترتيب به معني قرار دادن اشياء در مكانهاي مناسب و مرتب به نحوي كه بتوان از آنها به بهترين وجه استفاده كرد.

نظم و ترتيب راهي است براي يافتن و بكار بردن اشياي مورد نياز، بدون انجام جستجوهاي بيهوده.

هنگامي كه هر چيز با توجه به كاركرد و در نظر گرفتن كيفيت و ايمني كار در جاي مناسب و مشخص قرار داشته باشد، محل كار همواره منظم و مرتب خواهد بود.

نمونه هايي از اجراي اين S را مي توان بصورت زير فهرست نمود:

اشيايي را كه غالباً استفاده مي كنيم، در محل كار قراردهيم (تجهيز ميزهاي افراد به ملزومات اداري (

اشيايي را كه به ندرت استفاده مي كنيم در جايي دور از دسترس قرار دهيم (استفاده از سيستم بايگاني مناسب به طوري كه سوابق كاري سالهاي گذشته در جاهاي دورتري قرار گيرد، استفاده از كتابخانه يا قفسه هاي مخصوص جهت قرار گرفتن كتابها و جزوات و دستورالعملها(

برچسب گذاري و شناسايي كليه زونكنها، فايلها، قفسه ها (برچسب گذاري فايلها  به نحوي كه نشان دهنده محتويات آن باشد(

آوردن و بازگرداندن هر چيز در حداقل زمان (بازگرداندن زونكن سوابق به محل بايگاني، مرتب كردن اقلام و وسائلي كه روزانه با آن سر و كار داريم، قرار دادن صندلي پشت ميز كار در هنگام ترك محل كار(.

علامت گذاري محدوده ها و محل استقرار اشياء و شناسايي افراد (تابلو هاي مشخص كننده نام افراد و يا استفاده از تگهاي شناسايي، مشخص شدن محل استقرار خودروهاي شركت، طراحي جانمايي ميز كاري افراد(.

نظم و ترتيب در تابلوي اعلانات ( نصب پلاكاردهاي تبليغاتي شركت در جاهاي مناسب(.

طراحي اعلانات به نحوي كه خواندن آنها آسان باشد (استقرار مناسب مانند در معرض ديد بودن، طراحي زيبا و خوانا بودن(.

 

پاكيزه سازي                          Seiso

ü       در ديدگاه «پنج اس» پاكيزه سازي عبارت است از دور ريختن زوائد و پاكيزه كردن اشياء از آلودگيها و مواد خارجي.

ü       به عبارت ديگر پاكيزه سازي نوعي بازرسي است.

ü       بازبيني و پاكيزگي محيط كار براي حذف آلودگي مورد تأكيد در اين بخش از نظام «پنج اس»قرار دارد.

ü       برخي از لوازم، تجهيزات و مكانها لزوماً بايد بسيار پاكيزه و عاري از هر نوع آلودگي نگهداري شوند.

ü       بنابراين لازم است كه آنها را دقيقاً شناسايي نموده و بر اين باور بود كه پاكيزه سازي تنها تميز كردن محل كار و لوازم موجود در آن نيست بلكه پاكيزه سازي امكان انجام بازرسي و بازبيني را فراهم میکند.

ü       به عبارت ديگر پيشگيري از كثيفي و پاكيزه نگه داشتن مداوم محيط، اموال و افراد  و حذف و يا كنترل آلودگي و يادآوري اين نكته كه محل كار خود را همانند خانه خود بدانيم.

نمونه هايي از اجراي اين S را مي توان بصورت زير فهرست نمود:

تعريف مسئوليتهاي تمامي افراد براي پاكيزگي محل كار (حفظ نظافت و پاكيزگي محيط كار هر يك از پرسنل، پاكيزگي و نظافت البسه پرسنل.)

انجام بازبيني و پاكيزه سازي مستمر توسط مجري ارائه خدمات

شناسايي  و رفع خرابيهايي كه در اثر نشتي ها  فرسايش ها، ترك ها و  غيره بوجود آمده است

شناسايي منابع آلودگي و سعي در حذف و يا كنترل آن

تميز كردن محل كار (شستشوي مرتب با مواد ضدعفوني كننده، نظافت در انبار، جمع آوري لوازم مستعمل، تميز كردن هر چيز بلافاصله بعداز كثيف شدن.)

حذف آلودگيهاي گرد و غبار (استفاده از تهويه مطلوب در انبار و سالن ها، استفاده از فيلترهاي صافي هوا، استفاده از كاورها، قرار دادن اقلام و اشيا در محفظه هاي دربسته.)

پاكيزه كردن محلهايي كه از چشم افراد به دور است (زير ميزها، گوشه هاي اتاق، زير ملزومات اداري و تجهيزات فني، پشت پرده پنجره ها، فايلها، كشوها و.....)

 

استانداردسازي Sekitsu             

ü       استانداردسازي عبارت است از كنترل و اصلاح دائمي سازماندهي ، نظم ، ترتيب و پاكيزگي.

ü       تاكيد اصلي در استانداردسازي متوجه مديريت است كه با استفاده از چك ليستهاي مناسب و استاندارد كردن مقررات با استفاده از نوآوري و خلاقيت، محيط كار را به نحوي استاندارد و كنترل نمايد كه همواره همه عوامل با سرعت و دقت لازم مورد استفاده قرار گيرند

نمونه هايي از اجراي اين S را مي توان بصورت زير فهرست نمود:

ü       بازبيني دوره اي (تشكيل كميته بازرسي، بازرسي و بازديد از مجموعه تحت پوشش، برگزاري مميزي داخلي(.

ü       استفاده از علائم و نشانه ها (علائم نشاندهنده جهت و راهنما(.

ü       علامتگذاري محدوده هاي خطر و يا مراقبت خاص (در انبار مواد شيميايي، تجهيزات با فشار كاركرد بالا(.

ü       علايم مربوط به تجهيزات خاموش كننده (علائم مربوط به زنگ خطر و وسايل ايمني و راهنماي سيستم اطفاي حريق، تابلوهاي سيگار كشيدن ممنوع(.

ü       تمهيدات پيشگيري از خطا و اشتباه (آموزش پرسنل در خصوص بروز خطر، تدوين دستورالعملهاي كاري براي استفاده از  تجهيزات ويژه(.

ü       برچسبهاي نشاندهنده ميزان دقت ابزار (نصب ميزان دقت تجهيزات و تاريخ اعتبار و كنترل براي آنها(. 

ü       فعاليتهاي لازم توام با مسابقاتي براي ساماندهي، مرتب كردن و تميز كردن هر چه بهتر (در نظر گرفتن يك معيار در ارزيابي نمايندگيها و تعيين واحد نمونه در شركت و اختصاص يكي از پارامترهاي ارزيابي ماهيانه پرسنل به امر پاكيزگي محل كار(.

 

انضباط Shitsuke                         

ü       انضباط عبارت است از آموزش عادات و توانايي هايي جهت انجام يك وظيفه خاص.

ü       نكته اصلي در اينجا ايجاد عادات درست به جاي عادات نادرست است.

ü       اين كار را بايد از طريق آموزش شيوه هاي درست انجام كار به افراد و تمرين دادن آنان در اين زمينه آغاز نمود.

ü       همچنين اين تمرينها از طريق وضع مقررات و پيروي جدي از آنها تحقق مي پذيرد.

ü       به عبارت ديگر انضباط فرآيند تكرار و تمرين انجام يك كار است. مثلاً كاملاً ضروري است كه رعايت مقررات ايمني براي افراد به صورت يك عادت درست درآيد.

نمونه هايي از اجراي اين S را مي توان بصورت زير فهرست نمود:

تمرين نظم و ترتيب (آموزش، نظارت مستمر، ارزيابي و پاداش به پرسنل جهت نظم و انضباط.)

تمرين وقت شناسي (آموزش استفاده بهينه از زمان، بخصوص در بخش تعميرات در سالنها و برقراري جلسات.)

توجه به زيباييها و رعايت ظواهر (استفاده از لباسهاي كار مناسب در اداره و يا سازمان.)

نگرش مديريت به فضاهاي عمومي (ايجاد فضاهاي سبز و يا امكانات رفاهي در محل كار.)

استفاده از تابلوهاي اعلانات و يا تابلو هاي عمومي براي درج پيامهاي آموزشي «پنج اس«

 

 

برای دانلود فایل پاور پوینت FIVE S بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

password فایل : mandp.loxblog.com

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

 

 

جزوء درس ترمودینامیک 1 

 

 

 

برای دانلود فایل بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

password فایل : mandp.loxblog.com

 

 

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 
تاریخ: پنج شنبه 9 آبان 1392برچسب:ترمودینامیک,دانلود,ساخت وتولید,
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

  

1)قوی ترین جوانه زا........می باشد که برای تولید فولادهای ابزار و فولادهای گرمکار به جای.......از آن استفاده می کنیم.

2)در فرآیند اکسیداسیون و سپس دمش اکسیژن موجب می شود که.....

3)اضافه کردن کربن مجدد باعث چه چیزی نمی شود؟

4)کدام مورد 1% حجم مذابی که سبب از بین بردن تمام اکسیژن می شود را تشکیل نمی دهد؟

5)چه موقع دمش اکسیژن قطع شده و اکسیژن نمی دهد؟

6)در ذوب اسیدی با اکسیداسیون کامل کدام مورد صحیح نیست؟

8)دمای فولاد کروم دار و بدون کروم در ذوب اسیدی با اکسیداسیون کامل چگونه می باشد؟

9)درصد شمش یا قراضه خریدنی چگونه می باشد؟

10)در ذوب بازی درصد ماده دیر گداز mgo در درجه 1 چگونه می باشد؟

11)قطعاتی با کیفیت بالا از خصوصیات فرآیند ذوب......وسرعت بالا خصوصیت ذوب........می باشد.

12)اکسید اغلب عناصر خاصیت......دارد.

13)75%-70% کوره های دنیا فرایند ذوب.......دارند و 30%-25% هم.......هستند.

14)درجه حرارت دیر گدازی 17600C واستحکام فشاری 250 از مشخصات چه موادی می باشد؟

15)کدام ترکیبات در سرباره یافت نمی شود؟

16)در ذوب بازی دانه بندی بالاتر از 10........ و 10-8..........می باشد.

17)کدام مورد از ویژگی های AL نمی باشد؟

18)رابطه بین ساعت شارژ کوره و مذاب در ساخت کوره 45 دقیقه چگونه می باشد؟

19)درصد آلیاژها در فولادهای کم آلیاژ چه میزان می باشد؟

20)بیش ترین درصد مقدار مجاز عناصر آلیاژی در فولادهای ساده کربنی مربوط به چه ماده ای است؟

21)کدام مورد جز فولادهای ساده کربنی نمی باشد؟

22)کدام از ویژگی های فولادهای ساده کربنی نمی باشد؟

23)کدام یک از عناصر آلیاژی فولادهای کم آلیاژ نمی باشد؟

24)عناصر آلیاژیHF و Ti و V و W به میزان......اضافه می شوند و تولید......می کنند.

25)در شمش های ریخته گری معروف به ingot در کدام گزینه فقط 50% عملیات تصفیه صورت می گیرد؟

26)برای ساخت قطعاتی که نباید هنگام عملیات حرارتی تاب بردارند از کدام فولاد استفاده می شود؟

27)از ذوب اکسید نا خالصی و مواد گداز آور و خاکستر کک کدام گزینه تولید می شود؟

28)جدا کردن اکسیژن از ترکیب اکسیژن دار وترکیب عناصر با اکسیژن را چه می نامند؟

29)اگر مقدار درصد کربن از2.06% کم تر باشد محصول را.........می نامند.

30)در کوره بلند با تنظیم درجه حرارت و کنترل مقدار Mn,Si کدام گزینه های زیر حاصل می شود؟

31)در کدام روش علاوه بر آهن خام و سنگ آهن،از آهن قراضه نیز استفاده می شود؟

32)مهم ترین محصول کوره قوس الکتریکی کدام است؟

33)مهم تری کار غلطک های پشتیبان در نورد کاری چیست؟

34)در نورد کاری اگر نقطه خنثی بین دو غلطک به سمت جلو حرکت کند کدام مورد رخ می دهد؟

35)وظیفه مواد گدازه آور در کوره بلند کدام است؟

36)دمای منطقه ذوب(احیای مستقیم)در کوره بلند حدود چند درجه است؟

37)روش رانش در تهیه کدام مورد استفاده می شود؟

38)مفهوم اکسید کردن چیست؟

39)اثر گوگرد در فولاد کدام است؟

40)برای ساخت مخزن های ضد اسید ماده مناسب کدام است؟

41)قطر غلطکی در نوردکاری 400mm وبیش ترن ارتفاع جا به جایی 2mmاست،مطلوبست ضریب اصطکاک؟

42)جنس غلطک اصلی در نورد کاری چیست؟

43)درجه حرارت مطلوب برای اکسیداسیون فولادهای فاقد کروم کدام است؟

44)در اکسیداسیون با بالا بردن دما چه اتفاقی می افتد؟

45)در کدام منطقه در کوره بلند آهن خالص ضمن فرود به سمت پایین با کک برخورد و با کربن ترکیب می شود؟

46)عمل حرارت دادن در کوره های مخصوص را چه می گویند؟

47)نام دیگر این لوله ها مانسمان است...

48)دستگاهی ورقی را با عرض 0.2mm با قطر 0.4 می گیرد،چه توانی لازم دارد تا ورق را از ارتفاع 50cm به 20cm تبدیل کند؟

49)چند درصد شارژ کوره را قراضه ی بازگشتی تشکیل میدهد؟

50)پس از ذوب شارژ در روش ذوب اسیدی با اکسیداسیون کامل درجه حرارت را چه موقع به0C 1950 می رسانیم؟

51)اکسیژن در مذاب(ذوب اسیدی)چه گازی را تولید می کند؟

52)خالصی های شناور توسط گاز CO خارج وبه شکلی در می آیند؟

53)مقادیری که در مرحله احیا به مذاب اضافه می شوند چند درصد کل مذاب را تشکیل می دهند؟

54)پس از برداشت سرباره از سطح مذاب به مذاب چه عناصری را اضافه می کنیم؟

55)MAXحجم از سرباره مذاب در روش اکسیداسیون کامل چه درصدی را به خود اختصاص می دهد؟

56)خلوص شمش آلومینیومی که کف پاتیل قرار می دهیم چند درصد است؟

57)به ازای هر 1تن مذاب چند kg شمش آلومینیوم به کف پاتیل اضافه می کنیم؟

58)شمش آلومینیوم باعث چه اتفاقی در مذاب می شود؟

59)چه جوانه زنی یا جوانه زای قوی تری را می توانیم جایگزین AL کنیم؟

60)در چه حالتی به سراغ ذوب بازی نمی رویم؟

61)برای تولید فولادهای آلیاژی از چه نوع ذوبی استعمال می شود؟

62)در روش ذوب بازی چه درصدی از کربن را بالا تر از حد سفارش مشتری در نظر می گیریم؟

63)در صورت وجود mn در اکسیداسیون ذوب بازی چه رابطه یا فرمولی حاصل می شود؟

64)وجود فسفر سبب چه اتفاقی برای استحکام فولاد می باشد؟

65)وجود فسفر سبب چه عاملی در مرز دانه ها می شود؟

66)............در مذاب غلظت caop2o5 را کاهش می دهد.

67)چگونه غلظت caop2o5 به وسیله فسفر کاهش می یابد؟

68)خصوصيات فولادهاي سادهي كربني را نام ببريد؟

69)ذرات با عيار بالا را از پايين جدا ميكند بعد شستشو ميدهد؟

70)محصول آن آهن اسفنجي است؟

71)انواع شمش را بنويسيد؟

72)اين شمش را ذوب كرده و از آنها استفاده ميكنند؟

73)انواع شمش ingot را بنويسيد؟

74)كدام شمش ذوب نميشود؟

75)كدام شمش هيچ عملياتي را نميپذيرد؟(پاسخی یافت نشد!)

76)شمشي كه حدود 50% عمليات تصفيه روي آن انجام ميشود؟

77)شمشي كه 100% عمليات تصفيه روي آن انجام ميشود؟

78)مواد فلزي از چه چيزي تشكيل شده اند؟

79)انواع كوره ها را بنويسيد؟

80)انواع كوره هاي الكتريكي را نام ببريد؟

81)انواع كوره هاي مقاومتي را بنويسيد؟

82)كدام المنت دردماي پايين خوب نيست و در دماي بالا شكل پذير نيستند؟(پاسخی یافت نشد!)

83)از ........ براي نگه داريه كوره هاي خنثي نگه دارنده استفاده مي كنند؟(پاسخی یافت نشد!)

84)كوره هاي خنثي چه نوع كوره هايي هستند؟

85)در فرايند ذوب احيا به ازاء هريك تن مذاب ...........AL   اضافه ميكنيم؟ 

86)فولادي كه ريز دانه بيشتري دارد ............ بيشتري دارد؟

87)زماني كه از عناصر آلياژی زياد استفاده ميكنيم بايد از فرايند ذوب .......... استفاده ميكنيم؟(پاسخی یافت نشد!)

88)استحكام فلزات ريز دانه از فلزات درشت دانه......... است؟

89)با افزايش دما ...... افزايش يافته كه سبب حذف هر چه بيشتر ........ ميگردد؟

90)معايب فرايند ذوب بازي را بنويسيد؟

91)كدام ويزگي مربوط به ويزگي نورد سرد نيست؟

92)تا........تغيير شكل با.........وبالاي........و......... انجام ميشود؟

93).......اهميت زيادي دارد زيرا با جابجايي آن سبب ايجاد عيوب در ورق ميشود؟

94)هر چه بخواهيم ورق نازكتري ايجاد كنيم از غلتك هاي ...... استفاده ميكنيم؟

95)مشعل ها با افزايش دما باعث مي شوند كه نابجايي ها فعال شده كه باعث:

96)نوردي كه غلتك ها بصورت عمودي و افقي در كنار هم كار ميكنند؟

97)ماكسيمم مقدار تغيير شكل ............. است؟

98)كدام عيب نورد در اثر اختلاف اندازه و تنظيم نبودن غلتك ها بوجود مي ايد؟(پاسخی یافت نشد!)

99)كدام عيب در اثر تنظيم نبودن نقطه خنثي بوجود مي ايد؟

100)كدام عيب در اثر يك سوراخ بوجود مي ايد؟

101) کدامیک از موارد زیر جزء تقسیم بندی فولاد ها است؟

102)کدامیک جزء عناصر فولاد ساده کربنی نیست؟

103)کدامیک جزء خواص فولادهای ساده کربنی نیست؟

104)کدامیک از موارد زیر جزء روش های فولاد سازی نیست؟

105)محصول  تولیدی در روش احیاء مستقیم فولاد سازی کدام است؟

106)محصول تولیدی در روش کوره بلند فولاد سازی کدامیک است؟

107)کدامیک جزء انواع شمشها است؟

108)کدامیک از انواع شمش ingot نیست؟

109)در روش احیاء مستقیم مرحله بعد از سنگ شکن کدامیک است؟

110)در روش احیاء مستقیم تصفیه آهن اسفنجی در کجا صورت میگرد؟

111)چه عاملی مانع ریختن سریع مواد  در کوره بلند میشود؟

112)دمای کوره بلند در چه محدوده ای است؟

113)آخرین مرحله در روش احیاء مستقیم کدامیک است؟

114)چرا چدن ها در قسمت پایین کوره بلند قرار می گیرند و سرباره از قسمت بالا خارج می شود؟

115)کدامیک از شمشها ی زیر زیر100 درصد تصفیه میشوند؟

116)کدامیک از شمشهای زیر هیچ گونه عمل تصفیه ای روی آن انجام نمیشود؟

117)از چه شمشی برای ذوب مجدد و ریخته گری قطعه استفاده میشود؟

118)روش های ذوب کدامند؟

119)ذوب اسیدی به چند بخش تقسیم می شود؟

120)اکسید اکثر عناصر ماهیت ............ دارند.

121) اگر جنس نسوز بدنه ی کوره ماهیت اسیدی داشته باشد باید از ذوب ............ و اگر ماهیت بازی داشته باشد باید از ذوب ............. استفاده می کنیم.

122)برای شارژ کوره در ذوب اسیدی با اکسیداسون جزئی از 20% الی 50% ................... ، 50% الی 70% ........................ و درصد کمی ..................... استفاده می کنیم.

123) پس از ذوب شارژ در ذوب اسیدی با اکسیداسون جزئی اولین کاری که می کنیم چیست؟

124)اگر در آنالیز مذاب در ذوب اسیدی با اکسیداسون جزئی متوجه شدیم مقدار کربن از مقدار خواسته شده بیشتر است چه کار می کنیم؟

125)فرایند ذوب به ترتیب از ................... و ..................... تشکیل شده است.

126)در اثر دمش اکسیژن در مرحله ی اکسیداسیون در ذوب اسیدی با اکسیداسون جزئی، کربن سوخته و تولید گاز......... می کند.

127)در اکسیداسون به روش ذوب اسیدی با اکسیداسون جزئی عمل اکسیژن دادن را تا چه زمانی ادامه می دهیم؟

128)ترتیب قرارگیری مواد در کوره از نظر وزن به چه شکلی است؟(از بالا به پایین)

129)زمانی که کربن به حد نهایی رسید با افزودن قراضه دمای مذاب ...................... .

130)در کدام مرحله از اکسیداسیون در  روش ذوب اسیدی با اکسیداسون جزئی لازم است از مذاب نمونه ای گرفته شود و به آزمایشگاه فرستاده شود؟

131)در مرحله ی احیا  به روش ذوب اسیدی با اکسیداسون جزئی چه عناصری را به مذاب اضافه می کنیم؟

132)در مرحله ی احیا  به روش ذوب اسیدی با اکسیداسون جزئی به ازای هر 1 تن مذابی که در پاتیل تخلیه می شود، مقدار ......... الی........... گرم شمش آلومینیوم با خلوص 99.94% در کف پاتیل قرار می گیرد.

133)در روش ذوب اسیدی با اکسیداسون کامل شارژکوره عبارت است از:

 

برای دیدن بقیه سوالات و دانلود سوالات و جوابها بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

134)در روش ذوب اسیدی با اکسیداسون کامل مواد کربن دهنده به منظور ........................ به شارژکوره اضافه می شوند.

135)در مرحله ی احیا در روش ذوب اسیدی با اکسیداسون کامل به مذاب فلو سیلیسیم و فلومنگنز و آلومینیوم اضافه می گردد تا باعث ................ مذاب گردد.

136)در مرحله ی احیا در روش ذوب اسیدی با اکسیداسون کامل چه موقع از مذاب آنالیز می گیریم؟

137)مرحله ی تصفیه در اکسیداسیون کامل نسبت به اکسیداسیون جزئی بیشتر است. به همین دلیل کیفیت قطعات تولیدی در این روش نسبت به اکسیداسیون جزئی .............. .

138)قوی ترین جوانه زا ............ بوده که از آن به جای آلومینوم برای تولید فولادهای ابزار و فولادهای گرم کار استفاده می شود.

139)فولادها ی کم کربنی به چه فولاد هایی می گویند ؟

140)فولادها به چند دسته تقسیم بندی می شوند ؟

141)کدام یک از موارد زیر جزء شارژ کوره می باشد؟

142)المنت کوره های مقاومتی چند نوع می باشد؟

143)در مورد شارژ کوره کدام گزینه صحیح می باشد؟

144)جرم نسوز شامل چیست؟

145)آزبست در کوره ها به چه منظوری استفاده می شود

146)اولین جداره در کوره قوس الکتریکی چیست؟

147)لایه چهارم جداره کوره قوس الکتریکی چیست؟

148)پایداری حرارتی آزبست چه مقدار است ؟

149)پایداری حرارتی میکا چقدر است ؟

150)از مزایای فرآیند ذوب اسیدی چیست؟

151) از معایب ذوب بازی چیست؟

152)در کوره های قوس الکتریکی برای بالای 20 تن در لایه چهارم از چه جداره ایی استفاده می شود؟

153)در کوره های قوس الکتریکی اولین و دومین جداره به ترتیب چیست؟

154)مواد غیر فلزی در شارژ کوره کدام گزینه می باشد؟

155)در فولاد سازی به روش احیا مستقیم بعد از آهن اسفنجی چه کاری صورت می گیرد؟

156)کدام روش جزء روش فولاد سازی می باشد؟

157)چند درصد مذاب باید در کوره باقی بماند؟

158)آهن اسفنجی محصول کدام روش فولاد سازی می باشد؟

159)چدن خام محصول کدام روش فولاد سازی می باشد؟

160)هدف از ریخن آهک در کوره چیست ؟

161) ما درکدام حالت به سراغ ذوب بازی می­رویم؟

162)در ذوب بازی از چند درصد شمش یا قراضه خریدنی استفاده می­شود؟

163)اکسیداسیون درحالت بازی برای فولادهای کروم­دار و بدون کروم درچه دمایی انجام می­شود (آغاز می­گردد)؟

164)دمای انجماد فسفید آهن 980 درجه­­ای باشد که در صورت وجود فسفر در فولاد سبب ............ فولاد می­شود؟

165)پس از پایان مرحله اکسیداسیون و جمع­آوری سرباره در حالت بازی به افزودن چه ماده­ای به کوره مجدداً سرباره به­وجود می­آوریم؟

166)فرآیند ذوب بازی دارای چه معایبی می­باشد؟                                

167)ویژگی­های نورد سرد را توضیح دهید؟                          

168) در یک فرآیند نورد سرد با ضریب اصطکاک 2/0 حداکثر کاهش ضخامت 2 میلی متر به­دست آمده است. قطر غلتک­های نورد چقدراست؟

169) ویژگی فولادهای ساده کربن را بنویسید؟

170) فولادهایی که درصد مجموع عناصر آلیاژی آن­ها بیش­تر از هفت درصد باشد چه­نام دارند؟

171) در روش کوره بلند چه چیزی را تولید می­کنیم؟

172) کوره­هایی که عمق­شان نسبت به سطح­شان بیش­تر است چه نام دارند؟

173) اگر در نورد یک ورق فلزی تحت شرایط کرنش صفحه­ای پهنای ورق 3/1 برابر کاهش ضخامت ورق 6/0 برابر و قطر 8/0برابرش و نیروی نورد چندبرابر خواهد شد؟

174)در شارژ کوره در حالت اکسیداسیون جزئی درصد مواد کربن­دهنده چقدر است؟

175) ذوب اسیدی با اکسیداسیون جزئی با افزودن چه ماده­ای در حالت احیا عمل اکسیژن­زدایی مذاب انجام می­شود؟

176) در ذوب اسیدی با اکسیداسیون کامل چه موادی به­منظور کنترل شیمیایی مذاب به شارژ اضافه می­شود؟ 

177)حجم سرباره در فرآیندهای ذوب اسیدی چند درصد است؟      

178) در اکسیداسیون با ذوب جزئی خروج حباب چه ترکیبی از مذاب سبب عمل گاززدایی و آخارزدایی می­شود؟ 

179) شمشی که 100 درصد تصفیه شده است چه نام دارد؟  

180) کوره­هایی که از مقاومت جسم در برابر عبور جریان الکتریکی ایجاد حرارت می­کند چه­نام دارد؟

181) عناصر تشکیل دهنده فولادهای ضد زنگ (stainless steel) عبارتند از : (پاسخی یافت نشد!)

182)عناصر تشکیل دهنده فولادهای ضد زنگ عنصر کروم چه درصدی را تشکیل می دهد؟(پاسخی یافت نشد!)

183)فولادهای ساده کربنی در چه محدوده درصدی کربن دارند؟

184)چه درصدی از فولادهای کم آلیاژ را si ( سیلیسم) تشکیل می دهد؟ (پاسخی یافت نشد!)

185)فولادها به چه دسته هایی تقسیم می شوند؟

186)کدام گزینه از عناصر تشکیل دهنده فولادهای ساده کربنی نیست؟

187 ) فولادهای ساده کربنی به چه دسته هایی تقسیم می شوند؟

188 ) چه نوع فولادی 90% فولادهای مورد استفاده در صنعت را شامل می شود؟

189 ) چه محدوده ای از درصد کربن برای کربن متوسط اختصاص دارد؟

190) از علل استفاده زیاد از فولادهای ساده کربنی کدام مورد این علل را شامل نمی شود؟

191)از فواید چه نوع فولادهایی می توان به قابلیت جوشکاری خوب آن ها نام برد؟

192)در روش مذاب ریزی برای تشکیل یک قالب برای خارج کردن بخار چه کاری باید انجام شود؟

193)کاربرد کدام عنصر سختی نزدیک الماس دارد؟(پاسخی یافت نشد!)

194) مذاب در روش مذاب ریزی برای تشکیل قالب به چه صورت وارد قالب می شود؟

195)مذاب ریزی به صورت مستقیم در قالب به چه علت انجام نمی شود؟

196) در کدام روش فولاد سازی چدن خام تولید می شود؟

197)فولاد سازی به چند روش انجام می پذیرد؟

198)کدام روش فولاد سازی به 5 روش انجام نمی شود؟

199)کدام کوره عمق کم و دهانه بلند دارد؟

200) کدام روش فولاد سازی احتیاج به استخراج سنگ آهن دارد؟

201)آیا مرحله فلوتاسیون در روش احیاء مستقیم مرحله ای قبل از مرحله کوره قوس الکتریک است؟

202)در روش فولاد سازی به صورت احیاء مستقیم چند مرحله را باید بگذاریم تا به واحد شمش ریزی برسیم؟

203)شمش را با چه روش هایی یا روشی شکل می دهند؟

204)پس از تصفیه شمش در روش ingot به چه مرحله از ریخته گری می رسیم؟

205) در روش احیاء مستقیم از چه کوره ای برای تصفیه آهن اسفنجی استفاده می شود؟

206) شمش های مذاب به چه شکل هایی نمی توان  درآورد؟

207 ) در روش کوره بلند هوای گرم در چه درجه ای باعث مذاب شدن قطعه و پایین آمدن آن می شود؟

208 ) در روش کوره بلند slage از چه مخرجی خارج می شود؟

209) جنس سرباره از چه عنصری تشکیل نمی شود؟

210)برای شارژ کوره از چه نوع مواد فلزی استفاده می شود؟

211) کوره های مقاومتی از زیر مجموعه کدام کوره هاست؟

212) کوره های شعله ای با چه سوختی کار می کنند؟

213 ) دلیل برتری المنتهای غیر فلزی در مقابل المنت های فلزی :

214) جداره بیرونی کوره های قوس الکتریک از چه نوع لایه ای تشکیل شده است؟

215)پایداری حرارتی میکا تا چند درجه سانتیگراد تحمل دارد؟

216) امروزه دلیل استفاده نکردن از آزبست چیست و چه ماده ای جایگزین آن می شود؟

217) در جرم کوبیدنی ، کوبیدن آن باعث چه عاملی در بهبود آن می شود؟

218) در شکل زیر فرآیند تشکیل کدام الکترود را نمایش می دهد؟

219 ) چند درصد فرآیندهای صنعتی از فرآیند ذوب بازی استفاده می کند؟

220)دلیل پروسه ای طولانی برای فرآیند ذوب بازی به نسبت فرآیند ذوب اسیدی چیست؟

221)در فرآیند اکسیداسیون چه ماده ای یا عنصری با عنصر مورد نظر، اکسید آن عنصر را نتیجه می دهد؟(پاسخی یافت نشد!)

222)علاوه بر قراضه های بازگشتی و خریدنی چه موادی برای ذوب اسیدی کاربرد دارد؟

223)مرزدانه در مذاب دارای استحکام کمتر چقدر است؟(پاسخی یافت نشد!)

224)در فولادهای پر آلیاژ با کیفیت بالا، کارخانجات به سراغ چه نوع ذوب می روند؟

225 ) در روش ذوب اسیدی با اکسیداسیون جزیی در چه صورتی قطعاتی فاقد کیفیت خواهیم داشت؟

226 ) در روش ذوب اسیدی با اکسیداسیون جزیی درصد کربن جذاب را تا چه حدودی بالاتر از حد موردنیاز باید اضافه شود؟

227 )در صورتی که بعد از آنالیز در روش ذوب اسیدی با اکسیداسیون جزیی کربن از مقدار خواسته شده بیشتر باشد برای تنظیم آن چه ماده ای را باید به مذاب اضافه کنیم؟

228)دمش اکسیژن باعث چه اتفاقی در عمل اکسیداسیون می شود؟

229 ) حباب های گاز Co در ذوب اسیدی باعث آخال زدایی چه عاصری می شود؟

230 ) توسط چه ماده ای یا عناصری می توان دمای مذاب را پایین آوریم ؟

231 ) Fe-Mn  باعث چه اتفاقی در مرحله احیاء می گردد؟

232 ) قوی ترین جوانه زا ........................ نام دارد که برای تولید ................... به جای آلومینیوم از آن استفاده می شود.

233 ) قبل از تخلیه مذاب چه مقدار شمش مس باید به مذاب افزوده گردد؟

234 ) طریقه ریختن به ترتیب از پایین به بالا در پاتیل یا کوره زیر چیست؟

235 ) پس از ذوب شارژ در ذوب اسیدی با اکسیداسیون کامل برای فولادهای فاقد گرم درجه حرارت را تا چند درجه C0  بالا می بریم ؟

236) برای کاهش گوگرد در فرآیند ذوب بازی کدام عملکرد را نباید  انجام داد؟

237) به ازای هر 1 تن مذاب در فرآیند ذوب بازی چند kg شمش AL با خلوص 94/99% اضافه شود؟

238) کدام گزینه از معایب فرآیند ذوب بازی است ؟

239)اشکال بزرگ در نورد کردن به روش گرم را بیان نمایید؟

240)با توجه به رابطه : V= LWh  مقدار کدام یک بعد از نورد کردن افزایش می یابد؟

241) زائده های هنگام نورد کردن چگونه از روی غلتک برداشته می شوند؟

242) در مرحله تبلور مجدد با دادن گرما و پایین آمدن استحکام چه اتفاقی ممکن است برای قطعه اتفاق بیافتد؟

243) در نورد اونیورسال غلتک ها به چه صورت جسم را شکل می دهند؟

244) کل بار تیر توسط .............. تحمل می شود و ...................... برای مقاومت در برابر کشش و فشار هست.

245)در یک فرآیند نورد سرد با ضریب اصطکاک 5/0 حداکثر کاهش ضخامت 3 mm  به دست آمده است نیمی از قطر غلتک های نورد چقدر بوده است؟

246) شارژ کوره برای چه موادی صورت می گیرد؟

247) کوره ها به چند دسته تقسیم می شوند؟                                     

248) در یک کوره قوس الکتریک کدام مورد شارژ نمی شود

249) گرافیت به وزن kg 50 و با خلوص % 90 کربن حاصل شارژ کدام توده است؟

250)  می خواهیم درصد نیکل را به %7/0  کاهش دهیم کدام مورد درست است.

251) کدام یک از فولادهای زیر جزء فولادهای عناصر آلیاژی نمی باشد؟

252) چند درصد فولادهای دنیا ساده کربن هستند؟

253) کدام یک جزء روش های فولادسازی نیستند؟

254) کدام مورد در مورد روش فولاد سازی زیمنس ـ مارتین درست است؟

 255) کدام یک جزء شمش های ingot نیست؟

256) کشته چیست؟

257) در روش کوره بلند چه چیزی تولید می شود؟

258) روش های ذوب چند دسته هستند؟ نام ببرید.

259) در ذوب اسیدی چه چیزی از اهمیت بالایی برخوردار است؟

260) کدام یک جزء موارد ضروری استفاده از ذوب بازی نیست؟

261) علامت اختصاری سرباره چیست؟

262) نورد به چند دسته تقسیم می شود؟

263) عناصر آلیاژی چه عناصری هستند؟

264) در روش احیاء مستقیم چه چیزی تولید می شود؟

265) شمش نیمه پوشان تا چند درصد تصفیه شده است. 

 

برای دانلود سوالات و جوابها بر روی لوگوی زیر کلیک کنید

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

  

 

پروژه درس تکنولوژی پلاستیک

قطعات پلاستیکی ،پلیمرها وخصوصیات آنها

وزن مخصوص     ،    دمای فرایند     ،    استحکام کششی در نقطه تسلیم      ،    دمای قالب      ،    محدوده دمای کاری      ،    دمای ذوب     ،    مزایا     ،   و کاربرد  آنها

 

 

PVC  -  ABS  -  PBT  -  HDPE  -  HTN  -  POM  -  PAR  -  PMMA  -  PPS  -  PSU 

 -  PS  -  SAN  -  LCP -   PEI  -  PEEK  -  PTFE  - TPU  -  SBB  -  TPO

  -  TPV  -  MPR  -  BC_TPE  -  PUR  -  BPA  -  PA   - PET 

 -  PAK  -  DAP  -  MF  -  CE  -  Syanate  -  PF

  - PB  -  EP  -  Polyxylene  -  PI  -  EMA 

 -  UP  -  PC  -  ENBA 

 -  EEA  -  LDPE

 

 

پلی وینیل کلراید   -  کو پلیمر اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن  -  پلی بیوتیلن ترفتالات  -  پلی اتیلن سنگین  -  نایلون دمای بالا  -  پلی استال  -  پلی اریلات -  پلی متیل  متاکریلات -   پلی فنیل سولفاید  -  پلی سولفون  -  پلی استایرن  -  استایرین اکریلونیتریل  -  پلیمر بلور مایع  -  پلی اتر ایمید -   پلی اتر اترکتون  -  پلی تترا فلوئورواتیلن -   پلی اوره تان ترمو پلاستیک  -  کو پلیمردسته ای استایرینیک  -  پلی اولفین ها  -  ترمو پلاستیکهای ولکانیزه شده -  لاستیک فرایند پذیر -   الاستومر ترموپلاستیک کو پلی استر دسته ای  - پلی اوره تان  -  وینیل استر بیس فنل آ  -  پلی امید  -  پلی اتیلن ترفتالات  - پلی استر الکید  -  دی الیل فتالات  -  ملامین فرمالد ئید  -  سلولز استر  -  سیانات  -  فنل فرمالدئید  -  پلی بوتادی ان  -  اپوکسی  -  پلی زایلین  -  پلی ایمید  -  اتیلن متیل اکریلات -   پلی استر اشباع نشده -   پلی کربنات  -  بوتیل اکریلات  -  اتیلن اتیل اکریلات  -  پلی ا تیلن سبک

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

پلی ا تیلن سبک                     LDPE

 

وزن مخصوص.  0.91

دمای فرایند  360_530F

2.25استحکام کششی در نقطه تسلیم

دمای قالب  50_140F

محدوده دمای کاری       140_167F

دمای ذوب 212_230F

مزایا:

قیمت رزین پایین 

خواص خوب در دماهای پایین  

مقاوت بالا در برابر رطوبت و اکسیژن     

 مقاومت ضربه ای خوب در محدوده های 194_104 فارنهایت

کاربردها:

دریایی: قوطی ویژه به دام انداختن خرچنگ

کلاهای مصرفی: اسباب بازیها و ظروف اشپزخانه

 

 

 

 

  

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

      برای دیدن عکس ها و خصوصیات پلیمرهای دیگر بر روی نماد انگیلیسی یا اسم اون پلیمر کلیک کنید

 

 

 

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

  

 

پروژه درس تکنولوژی پلاستیک

قطعات پلاستیکی ،پلیمرها وخصوصیات آنها

وزن مخصوص     ،    دمای فرایند     ،    استحکام کششی در نقطه تسلیم      ،    دمای قالب      ،    محدوده دمای کاری      ،    دمای ذوب     ،    مزایا     ،   و کاربرد  آنها

 

 

PVC  -  ABS  -  PBT  -  HDPE  -  HTN  -  POM  -  PAR  -  PMMA  -  PPS  -  PSU 

 -  PS  -  SAN  -  LCP -   PEI  -  PEEK  -  PTFE  - TPU  -  SBB  -  TPO

  -  TPV  -  MPR  -  BC_TPE  -  PUR  -  BPA  -  PA   - PET 

 -  PAK  -  DAP  -  MF  -  CE  -  Syanate  -  PF

  - PB  -  EP  -  Polyxylene  -  PI  -  EMA 

 -  UP  -  PC  -  ENBA 

 -  EEA  -  LDPE

 

 

پلی وینیل کلراید   -  کو پلیمر اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن  -  پلی بیوتیلن ترفتالات  -  پلی اتیلن سنگین  -  نایلون دمای بالا  -  پلی استال  -  پلی اریلات -  پلی متیل  متاکریلات -   پلی فنیل سولفاید  -  پلی سولفون  -  پلی استایرن  -  استایرین اکریلونیتریل  -  پلیمر بلور مایع  -  پلی اتر ایمید -   پلی اتر اترکتون  -  پلی تترا فلوئورواتیلن -   پلی اوره تان ترمو پلاستیک  -  کو پلیمردسته ای استایرینیک  -  پلی اولفین ها  -  ترمو پلاستیکهای ولکانیزه شده -  لاستیک فرایند پذیر -   الاستومر ترموپلاستیک کو پلی استر دسته ای  - پلی اوره تان  -  وینیل استر بیس فنل آ  -  پلی امید  -  پلی اتیلن ترفتالات  - پلی استر الکید  -  دی الیل فتالات  -  ملامین فرمالد ئید  -  سلولز استر  -  سیانات  -  فنل فرمالدئید  -  پلی بوتادی ان  -  اپوکسی  -  پلی زایلین  -  پلی ایمید  -  اتیلن متیل اکریلات -   پلی استر اشباع نشده -   پلی کربنات  -  بوتیل اکریلات  -  اتیلن اتیل اکریلات  -  پلی ا تیلن سبک

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

 

 اتیلن اتیل اکریلات                    EEA


مزایا:

چقرمگی عالی

خواص عالی در در دماهای پایین

خواصی شبیه به لاستیک ها دارد

کاربردها:

پزشکی:کیسه های انعطاف پذیر ویژه نگهداری خون وتوزیع دارو مایع

شمیایی:برای ساخت چسبهای مذاب ذاغ استفاده می شود

 

 

 

  

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

      برای دیدن عکس ها و خصوصیات پلیمرهای دیگر بر روی نماد انگیلیسی یا اسم اون پلیمر کلیک کنید

 

 

 

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

  

 

پروژه درس تکنولوژی پلاستیک

قطعات پلاستیکی ،پلیمرها وخصوصیات آنها

وزن مخصوص     ،    دمای فرایند     ،    استحکام کششی در نقطه تسلیم      ،    دمای قالب      ،    محدوده دمای کاری      ،    دمای ذوب     ،    مزایا     ،   و کاربرد  آنها

 

 

PVC  -  ABS  -  PBT  -  HDPE  -  HTN  -  POM  -  PAR  -  PMMA  -  PPS  -  PSU 

 -  PS  -  SAN  -  LCP -   PEI  -  PEEK  -  PTFE  - TPU  -  SBB  -  TPO

  -  TPV  -  MPR  -  BC_TPE  -  PUR  -  BPA  -  PA   - PET 

 -  PAK  -  DAP  -  MF  -  CE  -  Syanate  -  PF

  - PB  -  EP  -  Polyxylene  -  PI  -  EMA 

 -  UP  -  PC  -  ENBA 

 -  EEA  -  LDPE

 

 

پلی وینیل کلراید   -  کو پلیمر اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن  -  پلی بیوتیلن ترفتالات  -  پلی اتیلن سنگین  -  نایلون دمای بالا  -  پلی استال  -  پلی اریلات -  پلی متیل  متاکریلات -   پلی فنیل سولفاید  -  پلی سولفون  -  پلی استایرن  -  استایرین اکریلونیتریل  -  پلیمر بلور مایع  -  پلی اتر ایمید -   پلی اتر اترکتون  -  پلی تترا فلوئورواتیلن -   پلی اوره تان ترمو پلاستیک  -  کو پلیمردسته ای استایرینیک  -  پلی اولفین ها  -  ترمو پلاستیکهای ولکانیزه شده -  لاستیک فرایند پذیر -   الاستومر ترموپلاستیک کو پلی استر دسته ای  - پلی اوره تان  -  وینیل استر بیس فنل آ  -  پلی امید  -  پلی اتیلن ترفتالات  - پلی استر الکید  -  دی الیل فتالات  -  ملامین فرمالد ئید  -  سلولز استر  -  سیانات  -  فنل فرمالدئید  -  پلی بوتادی ان  -  اپوکسی  -  پلی زایلین  -  پلی ایمید  -  اتیلن متیل اکریلات -   پلی استر اشباع نشده -   پلی کربنات  -  بوتیل اکریلات  -  اتیلن اتیل اکریلات  -  پلی ا تیلن سبک

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

 

بوتیل اکریلات                      ENBA

 

 مزایا:  

انعطاف پذیری بالا

مقاومت به پارگی عالی

چقرمگی دمایی و خواص نوری مطلوبی دارد  

کاربردها:  

چسبهای مذاب داغ ویژه چسباندن فرش و موکت

استفاده در ترمز فرش

 

 

 

  

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

      برای دیدن عکس ها و خصوصیات پلیمرهای دیگر بر روی نماد انگیلیسی یا اسم اون پلیمر کلیک کنید

 

 

 

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

  

 

پروژه درس تکنولوژی پلاستیک

قطعات پلاستیکی ،پلیمرها وخصوصیات آنها

وزن مخصوص     ،    دمای فرایند     ،    استحکام کششی در نقطه تسلیم      ،    دمای قالب      ،    محدوده دمای کاری      ،    دمای ذوب     ،    مزایا     ،   و کاربرد  آنها

 

 

PVC  -  ABS  -  PBT  -  HDPE  -  HTN  -  POM  -  PAR  -  PMMA  -  PPS  -  PSU 

 -  PS  -  SAN  -  LCP -   PEI  -  PEEK  -  PTFE  - TPU  -  SBB  -  TPO

  -  TPV  -  MPR  -  BC_TPE  -  PUR  -  BPA  -  PA   - PET 

 -  PAK  -  DAP  -  MF  -  CE  -  Syanate  -  PF

  - PB  -  EP  -  Polyxylene  -  PI  -  EMA 

 -  UP  -  PC  -  ENBA 

 -  EEA  -  LDPE

 

 

پلی وینیل کلراید   -  کو پلیمر اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن  -  پلی بیوتیلن ترفتالات  -  پلی اتیلن سنگین  -  نایلون دمای بالا  -  پلی استال  -  پلی اریلات -  پلی متیل  متاکریلات -   پلی فنیل سولفاید  -  پلی سولفون  -  پلی استایرن  -  استایرین اکریلونیتریل  -  پلیمر بلور مایع  -  پلی اتر ایمید -   پلی اتر اترکتون  -  پلی تترا فلوئورواتیلن -   پلی اوره تان ترمو پلاستیک  -  کو پلیمردسته ای استایرینیک  -  پلی اولفین ها  -  ترمو پلاستیکهای ولکانیزه شده -  لاستیک فرایند پذیر -   الاستومر ترموپلاستیک کو پلی استر دسته ای  - پلی اوره تان  -  وینیل استر بیس فنل آ  -  پلی امید  -  پلی اتیلن ترفتالات  - پلی استر الکید  -  دی الیل فتالات  -  ملامین فرمالد ئید  -  سلولز استر  -  سیانات  -  فنل فرمالدئید  -  پلی بوتادی ان  -  اپوکسی  -  پلی زایلین  -  پلی ایمید  -  اتیلن متیل اکریلات -   پلی استر اشباع نشده -   پلی کربنات  -  بوتیل اکریلات  -  اتیلن اتیل اکریلات  -  پلی ا تیلن سبک

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

پلی کربنات                  PC


وزن مخصوص.  1.40

دمای فرایند430_620 F

استحکام کششی در نقطه تسلیم 19.0

دمای قالب  175_250F

محدوده دمای کاری       210F

دمای ذوب267_495F 

 مزایا:

استحکام ضربه ای بالا

اشتعال پذیری پایین

قابایت حفاظت الکتریکی

مقاومت سایشی

پایداری ابعادی خوب

کاربردها:

الکترنیک:بدنه ماشینهای اداری   لوازم جانبی کامپوتر

  

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

      برای دیدن عکس ها و خصوصیات پلیمرهای دیگر بر روی نماد انگیلیسی یا اسم اون پلیمر کلیک کنید

 

 

 

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

  

 

پروژه درس تکنولوژی پلاستیک

قطعات پلاستیکی ،پلیمرها وخصوصیات آنها

وزن مخصوص     ،    دمای فرایند     ،    استحکام کششی در نقطه تسلیم      ،    دمای قالب      ،    محدوده دمای کاری      ،    دمای ذوب     ،    مزایا     ،   و کاربرد  آنها

 

 

PVC  -  ABS  -  PBT  -  HDPE  -  HTN  -  POM  -  PAR  -  PMMA  -  PPS  -  PSU 

 -  PS  -  SAN  -  LCP -   PEI  -  PEEK  -  PTFE  - TPU  -  SBB  -  TPO

  -  TPV  -  MPR  -  BC_TPE  -  PUR  -  BPA  -  PA   - PET 

 -  PAK  -  DAP  -  MF  -  CE  -  Syanate  -  PF

  - PB  -  EP  -  Polyxylene  -  PI  -  EMA 

 -  UP  -  PC  -  ENBA 

 -  EEA  -  LDPE

 

 

پلی وینیل کلراید   -  کو پلیمر اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن  -  پلی بیوتیلن ترفتالات  -  پلی اتیلن سنگین  -  نایلون دمای بالا  -  پلی استال  -  پلی اریلات -  پلی متیل  متاکریلات -   پلی فنیل سولفاید  -  پلی سولفون  -  پلی استایرن  -  استایرین اکریلونیتریل  -  پلیمر بلور مایع  -  پلی اتر ایمید -   پلی اتر اترکتون  -  پلی تترا فلوئورواتیلن -   پلی اوره تان ترمو پلاستیک  -  کو پلیمردسته ای استایرینیک  -  پلی اولفین ها  -  ترمو پلاستیکهای ولکانیزه شده -  لاستیک فرایند پذیر -   الاستومر ترموپلاستیک کو پلی استر دسته ای  - پلی اوره تان  -  وینیل استر بیس فنل آ  -  پلی امید  -  پلی اتیلن ترفتالات  - پلی استر الکید  -  دی الیل فتالات  -  ملامین فرمالد ئید  -  سلولز استر  -  سیانات  -  فنل فرمالدئید  -  پلی بوتادی ان  -  اپوکسی  -  پلی زایلین  -  پلی ایمید  -  اتیلن متیل اکریلات -   پلی استر اشباع نشده -   پلی کربنات  -  بوتیل اکریلات  -  اتیلن اتیل اکریلات  -  پلی ا تیلن سبک

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 پلی استر اشباع نشده                   UP


وزن مخصوص.  1.75_1.9

استحکام کششی در نقطه تسلیم 10.0_15.0

محدوده دمای کاری     200_250F

دمای ذوب 170_320F  

مزایا:

سهولت ساخت و وزن سبکتر

استحکام بالا و مقاوم در برابر خوردگی

مقاومت شمیایی عالی

کاربردها:

ساختمانی: پانل های ساختمانی ساختمانهای پرتابل استخرهای شنا

دریایی: قایقهای قدرتی  قایقهای پارویی  پوشش ژلی اسکله های کشتی

بهداشتی: وانهای حمام و مخازن نگهداری غذا

 

  

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

      برای دیدن عکس ها و خصوصیات پلیمرهای دیگر بر روی نماد انگیلیسی یا اسم اون پلیمر کلیک کنید

 

 

 

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

  

 

پروژه درس تکنولوژی پلاستیک

قطعات پلاستیکی ،پلیمرها وخصوصیات آنها

وزن مخصوص     ،    دمای فرایند     ،    استحکام کششی در نقطه تسلیم      ،    دمای قالب      ،    محدوده دمای کاری      ،    دمای ذوب     ،    مزایا     ،   و کاربرد  آنها

 

 

PVC  -  ABS  -  PBT  -  HDPE  -  HTN  -  POM  -  PAR  -  PMMA  -  PPS  -  PSU 

 -  PS  -  SAN  -  LCP -   PEI  -  PEEK  -  PTFE  - TPU  -  SBB  -  TPO

  -  TPV  -  MPR  -  BC_TPE  -  PUR  -  BPA  -  PA   - PET 

 -  PAK  -  DAP  -  MF  -  CE  -  Syanate  -  PF

  - PB  -  EP  -  Polyxylene  -  PI  -  EMA 

 -  UP  -  PC  -  ENBA 

 -  EEA  -  LDPE

 

 

پلی وینیل کلراید   -  کو پلیمر اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن  -  پلی بیوتیلن ترفتالات  -  پلی اتیلن سنگین  -  نایلون دمای بالا  -  پلی استال  -  پلی اریلات -  پلی متیل  متاکریلات -   پلی فنیل سولفاید  -  پلی سولفون  -  پلی استایرن  -  استایرین اکریلونیتریل  -  پلیمر بلور مایع  -  پلی اتر ایمید -   پلی اتر اترکتون  -  پلی تترا فلوئورواتیلن -   پلی اوره تان ترمو پلاستیک  -  کو پلیمردسته ای استایرینیک  -  پلی اولفین ها  -  ترمو پلاستیکهای ولکانیزه شده -  لاستیک فرایند پذیر -   الاستومر ترموپلاستیک کو پلی استر دسته ای  - پلی اوره تان  -  وینیل استر بیس فنل آ  -  پلی امید  -  پلی اتیلن ترفتالات  - پلی استر الکید  -  دی الیل فتالات  -  ملامین فرمالد ئید  -  سلولز استر  -  سیانات  -  فنل فرمالدئید  -  پلی بوتادی ان  -  اپوکسی  -  پلی زایلین  -  پلی ایمید  -  اتیلن متیل اکریلات -   پلی استر اشباع نشده -   پلی کربنات  -  بوتیل اکریلات  -  اتیلن اتیل اکریلات  -  پلی ا تیلن سبک

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

 

 اتیلن متیل اکریلات                EMA


مزایا:

شفافیت بالایی برخوردارند

چقرمگی دمایی پایین

استحکام پارگی خوب

خواص عایق الکتریکی مطلوب

کاربردها:

صنایع بسته بندی: مورد تایید اداره دارو و غذا امریکا  به همین خاطر در بسته بندی و تماس مستقیم با مواد غذایی کاربرد دارد

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

      برای دیدن عکس ها و خصوصیات پلیمرهای دیگر بر روی نماد انگیلیسی یا اسم اون پلیمر کلیک کنید

 

 

 

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

  

 

پروژه درس تکنولوژی پلاستیک

قطعات پلاستیکی ،پلیمرها وخصوصیات آنها

وزن مخصوص     ،    دمای فرایند     ،    استحکام کششی در نقطه تسلیم      ،    دمای قالب      ،    محدوده دمای کاری      ،    دمای ذوب     ،    مزایا     ،   و کاربرد  آنها

 

 

PVC  -  ABS  -  PBT  -  HDPE  -  HTN  -  POM  -  PAR  -  PMMA  -  PPS  -  PSU 

 -  PS  -  SAN  -  LCP -   PEI  -  PEEK  -  PTFE  - TPU  -  SBB  -  TPO

  -  TPV  -  MPR  -  BC_TPE  -  PUR  -  BPA  -  PA   - PET 

 -  PAK  -  DAP  -  MF  -  CE  -  Syanate  -  PF

  - PB  -  EP  -  Polyxylene  -  PI  -  EMA 

 -  UP  -  PC  -  ENBA 

 -  EEA  -  LDPE

 

 

پلی وینیل کلراید   -  کو پلیمر اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن  -  پلی بیوتیلن ترفتالات  -  پلی اتیلن سنگین  -  نایلون دمای بالا  -  پلی استال  -  پلی اریلات -  پلی متیل  متاکریلات -   پلی فنیل سولفاید  -  پلی سولفون  -  پلی استایرن  -  استایرین اکریلونیتریل  -  پلیمر بلور مایع  -  پلی اتر ایمید -   پلی اتر اترکتون  -  پلی تترا فلوئورواتیلن -   پلی اوره تان ترمو پلاستیک  -  کو پلیمردسته ای استایرینیک  -  پلی اولفین ها  -  ترمو پلاستیکهای ولکانیزه شده -  لاستیک فرایند پذیر -   الاستومر ترموپلاستیک کو پلی استر دسته ای  - پلی اوره تان  -  وینیل استر بیس فنل آ  -  پلی امید  -  پلی اتیلن ترفتالات  - پلی استر الکید  -  دی الیل فتالات  -  ملامین فرمالد ئید  -  سلولز استر  -  سیانات  -  فنل فرمالدئید  -  پلی بوتادی ان  -  اپوکسی  -  پلی زایلین  -  پلی ایمید  -  اتیلن متیل اکریلات -   پلی استر اشباع نشده -   پلی کربنات  -  بوتیل اکریلات  -  اتیلن اتیل اکریلات  -  پلی ا تیلن سبک

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

 

 پلی ایمید                PI


وزن مخصوص.  1.65

دمای فرایند  690F

استحکام کششی در نقطه تسلیم7.0_7.50

محدوده دمای کاری     600_900F

 مزایا:

سفتی و استحکام بالا

ضریب اصطکاک پایین

مقاومت عالی در برابر حلال ها

چسبندگی عالی

مقاومت در برابر اتش

کاربردها:

صنعتی: الیاف تقویت شده در تایر خودرو البسه ضد گلوله و دستکشهای صنعتی

هوا وفضا: قطعات سازه ای ساختارهای ویژه در صنایع هوا و فضا و صنایع هواپیما سازی

وقطعات پد ترمز هواپیما

کمپرسورهای یخچال قطعات موتور توربین و تجهیزات ویژه کار کردن با گاز داغ

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

      برای دیدن عکس ها و خصوصیات پلیمرهای دیگر بر روی نماد انگیلیسی یا اسم اون پلیمر کلیک کنید

 

 

 

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

  

 

پروژه درس تکنولوژی پلاستیک

قطعات پلاستیکی ،پلیمرها وخصوصیات آنها

وزن مخصوص     ،    دمای فرایند     ،    استحکام کششی در نقطه تسلیم      ،    دمای قالب      ،    محدوده دمای کاری      ،    دمای ذوب     ،    مزایا     ،   و کاربرد  آنها

 

 

PVC  -  ABS  -  PBT  -  HDPE  -  HTN  -  POM  -  PAR  -  PMMA  -  PPS  -  PSU 

 -  PS  -  SAN  -  LCP -   PEI  -  PEEK  -  PTFE  - TPU  -  SBB  -  TPO

  -  TPV  -  MPR  -  BC_TPE  -  PUR  -  BPA  -  PA   - PET 

 -  PAK  -  DAP  -  MF  -  CE  -  Syanate  -  PF

  - PB  -  EP  -  Polyxylene  -  PI  -  EMA 

 -  UP  -  PC  -  ENBA 

 -  EEA  -  LDPE

 

 

پلی وینیل کلراید   -  کو پلیمر اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن  -  پلی بیوتیلن ترفتالات  -  پلی اتیلن سنگین  -  نایلون دمای بالا  -  پلی استال  -  پلی اریلات -  پلی متیل  متاکریلات -   پلی فنیل سولفاید  -  پلی سولفون  -  پلی استایرن  -  استایرین اکریلونیتریل  -  پلیمر بلور مایع  -  پلی اتر ایمید -   پلی اتر اترکتون  -  پلی تترا فلوئورواتیلن -   پلی اوره تان ترمو پلاستیک  -  کو پلیمردسته ای استایرینیک  -  پلی اولفین ها  -  ترمو پلاستیکهای ولکانیزه شده -  لاستیک فرایند پذیر -   الاستومر ترموپلاستیک کو پلی استر دسته ای  - پلی اوره تان  -  وینیل استر بیس فنل آ  -  پلی امید  -  پلی اتیلن ترفتالات  - پلی استر الکید  -  دی الیل فتالات  -  ملامین فرمالد ئید  -  سلولز استر  -  سیانات  -  فنل فرمالدئید  -  پلی بوتادی ان  -  اپوکسی  -  پلی زایلین  -  پلی ایمید  -  اتیلن متیل اکریلات -   پلی استر اشباع نشده -   پلی کربنات  -  بوتیل اکریلات  -  اتیلن اتیل اکریلات  -  پلی ا تیلن سبک

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

 

پلی زایلین                        Polyxylene


 مزایا:

پوشش های پیوسته فوق العاده نازک

خواص الکتریکی عالی

مقاومت بالا در برابر حلالهای الی

مانع یا سد عالی در برابر نفوذ رطوبت در مدارات الکترونیکی

کاربردها:

پوشش محافظ برای وسایل زیست پزشکی

عایق بندی قطعات ولتاژ بالا

عایق بندی سیم مغناطیسی ظریف سنج

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

      برای دیدن عکس ها و خصوصیات پلیمرهای دیگر بر روی نماد انگیلیسی یا اسم اون پلیمر کلیک کنید

 

 

 

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

  

 

پروژه درس تکنولوژی پلاستیک

قطعات پلاستیکی ،پلیمرها وخصوصیات آنها

وزن مخصوص     ،    دمای فرایند     ،    استحکام کششی در نقطه تسلیم      ،    دمای قالب      ،    محدوده دمای کاری      ،    دمای ذوب     ،    مزایا     ،   و کاربرد  آنها

 

 

PVC  -  ABS  -  PBT  -  HDPE  -  HTN  -  POM  -  PAR  -  PMMA  -  PPS  -  PSU 

 -  PS  -  SAN  -  LCP -   PEI  -  PEEK  -  PTFE  - TPU  -  SBB  -  TPO

  -  TPV  -  MPR  -  BC_TPE  -  PUR  -  BPA  -  PA   - PET 

 -  PAK  -  DAP  -  MF  -  CE  -  Syanate  -  PF

  - PB  -  EP  -  Polyxylene  -  PI  -  EMA 

 -  UP  -  PC  -  ENBA 

 -  EEA  -  LDPE

 

 

پلی وینیل کلراید   -  کو پلیمر اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن  -  پلی بیوتیلن ترفتالات  -  پلی اتیلن سنگین  -  نایلون دمای بالا  -  پلی استال  -  پلی اریلات -  پلی متیل  متاکریلات -   پلی فنیل سولفاید  -  پلی سولفون  -  پلی استایرن  -  استایرین اکریلونیتریل  -  پلیمر بلور مایع  -  پلی اتر ایمید -   پلی اتر اترکتون  -  پلی تترا فلوئورواتیلن -   پلی اوره تان ترمو پلاستیک  -  کو پلیمردسته ای استایرینیک  -  پلی اولفین ها  -  ترمو پلاستیکهای ولکانیزه شده -  لاستیک فرایند پذیر -   الاستومر ترموپلاستیک کو پلی استر دسته ای  - پلی اوره تان  -  وینیل استر بیس فنل آ  -  پلی امید  -  پلی اتیلن ترفتالات  - پلی استر الکید  -  دی الیل فتالات  -  ملامین فرمالد ئید  -  سلولز استر  -  سیانات  -  فنل فرمالدئید  -  پلی بوتادی ان  -  اپوکسی  -  پلی زایلین  -  پلی ایمید  -  اتیلن متیل اکریلات -   پلی استر اشباع نشده -   پلی کربنات  -  بوتیل اکریلات  -  اتیلن اتیل اکریلات  -  پلی ا تیلن سبک

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

 

 اپوکسی                      EP


وزن مخصوص.  1.84

استحکام کششی در نقطه تسلیم 18.00

محدوده دمای کاری       350_450F

دمای ذوب300_460F

مزایا:

چسبندگی عالی در دماهای بالا

برای همه روشهای فرایندی ویژه به ویژه گرما سخت ها مناسب می باشد

پایداری حرارتی عالی در درجه حرارتهای کاری پیوسته بالا

دامنه مناسب از نظر شرایط پخت

کاربردها:

ساخت قطعات با کارایی بالا در صنایع هواوفضا

الکتریکی:غلاف پوشانهای الکترونیکی و قرقره های عایقی خط تولید نیرو

کاربردهای چند منظوره:لوله ها  قطعات یدکی خودرو چسبها و کالاهای ورزشی

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

      برای دیدن عکس ها و خصوصیات پلیمرهای دیگر بر روی نماد انگیلیسی یا اسم اون پلیمر کلیک کنید

 

 

 

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

  

 

پروژه درس تکنولوژی پلاستیک

قطعات پلاستیکی ،پلیمرها وخصوصیات آنها

وزن مخصوص     ،    دمای فرایند     ،    استحکام کششی در نقطه تسلیم      ،    دمای قالب      ،    محدوده دمای کاری      ،    دمای ذوب     ،    مزایا     ،   و کاربرد  آنها

 

 

PVC  -  ABS  -  PBT  -  HDPE  -  HTN  -  POM  -  PAR  -  PMMA  -  PPS  -  PSU 

 -  PS  -  SAN  -  LCP -   PEI  -  PEEK  -  PTFE  - TPU  -  SBB  -  TPO

  -  TPV  -  MPR  -  BC_TPE  -  PUR  -  BPA  -  PA   - PET 

 -  PAK  -  DAP  -  MF  -  CE  -  Syanate  -  PF

  - PB  -  EP  -  Polyxylene  -  PI  -  EMA 

 -  UP  -  PC  -  ENBA 

 -  EEA  -  LDPE

 

 

پلی وینیل کلراید   -  کو پلیمر اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن  -  پلی بیوتیلن ترفتالات  -  پلی اتیلن سنگین  -  نایلون دمای بالا  -  پلی استال  -  پلی اریلات -  پلی متیل  متاکریلات -   پلی فنیل سولفاید  -  پلی سولفون  -  پلی استایرن  -  استایرین اکریلونیتریل  -  پلیمر بلور مایع  -  پلی اتر ایمید -   پلی اتر اترکتون  -  پلی تترا فلوئورواتیلن -   پلی اوره تان ترمو پلاستیک  -  کو پلیمردسته ای استایرینیک  -  پلی اولفین ها  -  ترمو پلاستیکهای ولکانیزه شده -  لاستیک فرایند پذیر -   الاستومر ترموپلاستیک کو پلی استر دسته ای  - پلی اوره تان  -  وینیل استر بیس فنل آ  -  پلی امید  -  پلی اتیلن ترفتالات  - پلی استر الکید  -  دی الیل فتالات  -  ملامین فرمالد ئید  -  سلولز استر  -  سیانات  -  فنل فرمالدئید  -  پلی بوتادی ان  -  اپوکسی  -  پلی زایلین  -  پلی ایمید  -  اتیلن متیل اکریلات -   پلی استر اشباع نشده -   پلی کربنات  -  بوتیل اکریلات  -  اتیلن اتیل اکریلات  -  پلی ا تیلن سبک

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

 

 پلی بوتادی ان                  PB


مزایا:

خواص الکتریکی خوب

قطبیت پایین

 

کاربردها:

الکتریکی: قطعات الکتریکی که به پایداری حرارتی وثابت دی الکتریک پایین نیاز دارند

کشاورزی: لوله ها و شلنگ های ابیاری

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

      برای دیدن عکس ها و خصوصیات پلیمرهای دیگر بر روی نماد انگیلیسی یا اسم اون پلیمر کلیک کنید

 

 

 

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

  

 

پروژه درس تکنولوژی پلاستیک

قطعات پلاستیکی ،پلیمرها وخصوصیات آنها

وزن مخصوص     ،    دمای فرایند     ،    استحکام کششی در نقطه تسلیم      ،    دمای قالب      ،    محدوده دمای کاری      ،    دمای ذوب     ،    مزایا     ،   و کاربرد  آنها

 

 

PVC  -  ABS  -  PBT  -  HDPE  -  HTN  -  POM  -  PAR  -  PMMA  -  PPS  -  PSU 

 -  PS  -  SAN  -  LCP -   PEI  -  PEEK  -  PTFE  - TPU  -  SBB  -  TPO

  -  TPV  -  MPR  -  BC_TPE  -  PUR  -  BPA  -  PA   - PET 

 -  PAK  -  DAP  -  MF  -  CE  -  Syanate  -  PF

  - PB  -  EP  -  Polyxylene  -  PI  -  EMA 

 -  UP  -  PC  -  ENBA 

 -  EEA  -  LDPE

 

 

پلی وینیل کلراید   -  کو پلیمر اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن  -  پلی بیوتیلن ترفتالات  -  پلی اتیلن سنگین  -  نایلون دمای بالا  -  پلی استال  -  پلی اریلات -  پلی متیل  متاکریلات -   پلی فنیل سولفاید  -  پلی سولفون  -  پلی استایرن  -  استایرین اکریلونیتریل  -  پلیمر بلور مایع  -  پلی اتر ایمید -   پلی اتر اترکتون  -  پلی تترا فلوئورواتیلن -   پلی اوره تان ترمو پلاستیک  -  کو پلیمردسته ای استایرینیک  -  پلی اولفین ها  -  ترمو پلاستیکهای ولکانیزه شده -  لاستیک فرایند پذیر -   الاستومر ترموپلاستیک کو پلی استر دسته ای  - پلی اوره تان  -  وینیل استر بیس فنل آ  -  پلی امید  -  پلی اتیلن ترفتالات  - پلی استر الکید  -  دی الیل فتالات  -  ملامین فرمالد ئید  -  سلولز استر  -  سیانات  -  فنل فرمالدئید  -  پلی بوتادی ان  -  اپوکسی  -  پلی زایلین  -  پلی ایمید  -  اتیلن متیل اکریلات -   پلی استر اشباع نشده -   پلی کربنات  -  بوتیل اکریلات  -  اتیلن اتیل اکریلات  -  پلی ا تیلن سبک

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

 

 فنل فرمالدئید                    PF


وزن مخصوص.  1.74_1.88 

استحکام کششی در نقطه تسلیم 10.00 6.0_10.0

محدوده دمای کاری       350_450F

دمای ذوب330_390F  

مزایا:

قابلیت قالب گیری شدن به روش فشاری تزریقی یا انتقالی

مقاومت خزشی بالا در دماهای بالا

پایداری حرارتی دراز مدت تا دمای 350 فارنهایت

خواص عایق الکتریکی عالی

خود خاموش شونده

کاربردها:

صنعتی:تخته های چند لایه  لنت ترمز و کلاچ  فایبرگلاس و چرخ های اسیاب

الکتریکی: کلید های قدرت کموتاتورها نگهداری زغال موتور کانکتورها

خودرویی: پیستونهای کالیپرترمز دیسکی و قطعات برقی کمک ترمز

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

      برای دیدن عکس ها و خصوصیات پلیمرهای دیگر بر روی نماد انگیلیسی یا اسم اون پلیمر کلیک کنید

 

 

 

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

  

 

پروژه درس تکنولوژی پلاستیک

قطعات پلاستیکی ،پلیمرها وخصوصیات آنها

وزن مخصوص     ،    دمای فرایند     ،    استحکام کششی در نقطه تسلیم      ،    دمای قالب      ،    محدوده دمای کاری      ،    دمای ذوب     ،    مزایا     ،   و کاربرد  آنها

 

 

PVC  -  ABS  -  PBT  -  HDPE  -  HTN  -  POM  -  PAR  -  PMMA  -  PPS  -  PSU 

 -  PS  -  SAN  -  LCP -   PEI  -  PEEK  -  PTFE  - TPU  -  SBB  -  TPO

  -  TPV  -  MPR  -  BC_TPE  -  PUR  -  BPA  -  PA   - PET 

 -  PAK  -  DAP  -  MF  -  CE  -  Syanate  -  PF

  - PB  -  EP  -  Polyxylene  -  PI  -  EMA 

 -  UP  -  PC  -  ENBA 

 -  EEA  -  LDPE

 

 

پلی وینیل کلراید   -  کو پلیمر اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن  -  پلی بیوتیلن ترفتالات  -  پلی اتیلن سنگین  -  نایلون دمای بالا  -  پلی استال  -  پلی اریلات -  پلی متیل  متاکریلات -   پلی فنیل سولفاید  -  پلی سولفون  -  پلی استایرن  -  استایرین اکریلونیتریل  -  پلیمر بلور مایع  -  پلی اتر ایمید -   پلی اتر اترکتون  -  پلی تترا فلوئورواتیلن -   پلی اوره تان ترمو پلاستیک  -  کو پلیمردسته ای استایرینیک  -  پلی اولفین ها  -  ترمو پلاستیکهای ولکانیزه شده -  لاستیک فرایند پذیر -   الاستومر ترموپلاستیک کو پلی استر دسته ای  - پلی اوره تان  -  وینیل استر بیس فنل آ  -  پلی امید  -  پلی اتیلن ترفتالات  - پلی استر الکید  -  دی الیل فتالات  -  ملامین فرمالد ئید  -  سلولز استر  -  سیانات  -  فنل فرمالدئید  -  پلی بوتادی ان  -  اپوکسی  -  پلی زایلین  -  پلی ایمید  -  اتیلن متیل اکریلات -   پلی استر اشباع نشده -   پلی کربنات  -  بوتیل اکریلات  -  اتیلن اتیل اکریلات  -  پلی ا تیلن سبک

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

 

سیانات                        Syanate


وزن مخصوص.  1.10_1.35

استحکام کششی در نقطه تسلیم13.0_10.0

محدوده دمای کاری     350_450F

دمای ذوب450_500F

مزایا:

خواص مکانیکی ثابت

استحکام چسبندگی عالی

کاربردها:

چسبها و کامپوزیتها

تخته های سیم کشی چاپ شده

سیاناتهای تقویت شده برای ساخت در بدنه کشتی

جایگزین مطلوب اپوکسی در کاربردهایی با قابلیت اعتماد بالا

کاربردهای ویژه در صنایع هواوفضا

 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

      برای دیدن عکس ها و خصوصیات پلیمرهای دیگر بر روی نماد انگیلیسی یا اسم اون پلیمر کلیک کنید

 

 

 

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

  

 

پروژه درس تکنولوژی پلاستیک

قطعات پلاستیکی ،پلیمرها وخصوصیات آنها

وزن مخصوص     ،    دمای فرایند     ،    استحکام کششی در نقطه تسلیم      ،    دمای قالب      ،    محدوده دمای کاری      ،    دمای ذوب     ،    مزایا     ،   و کاربرد  آنها

 

 

PVC  -  ABS  -  PBT  -  HDPE  -  HTN  -  POM  -  PAR  -  PMMA  -  PPS  -  PSU 

 -  PS  -  SAN  -  LCP -   PEI  -  PEEK  -  PTFE  - TPU  -  SBB  -  TPO

  -  TPV  -  MPR  -  BC_TPE  -  PUR  -  BPA  -  PA   - PET 

 -  PAK  -  DAP  -  MF  -  CE  -  Syanate  -  PF

  - PB  -  EP  -  Polyxylene  -  PI  -  EMA 

 -  UP  -  PC  -  ENBA 

 -  EEA  -  LDPE

 

 

پلی وینیل کلراید   -  کو پلیمر اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن  -  پلی بیوتیلن ترفتالات  -  پلی اتیلن سنگین  -  نایلون دمای بالا  -  پلی استال  -  پلی اریلات -  پلی متیل  متاکریلات -   پلی فنیل سولفاید  -  پلی سولفون  -  پلی استایرن  -  استایرین اکریلونیتریل  -  پلیمر بلور مایع  -  پلی اتر ایمید -   پلی اتر اترکتون  -  پلی تترا فلوئورواتیلن -   پلی اوره تان ترمو پلاستیک  -  کو پلیمردسته ای استایرینیک  -  پلی اولفین ها  -  ترمو پلاستیکهای ولکانیزه شده -  لاستیک فرایند پذیر -   الاستومر ترموپلاستیک کو پلی استر دسته ای  - پلی اوره تان  -  وینیل استر بیس فنل آ  -  پلی امید  -  پلی اتیلن ترفتالات  - پلی استر الکید  -  دی الیل فتالات  -  ملامین فرمالد ئید  -  سلولز استر  -  سیانات  -  فنل فرمالدئید  -  پلی بوتادی ان  -  اپوکسی  -  پلی زایلین  -  پلی ایمید  -  اتیلن متیل اکریلات -   پلی استر اشباع نشده -   پلی کربنات  -  بوتیل اکریلات  -  اتیلن اتیل اکریلات  -  پلی ا تیلن سبک

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

 

سلولز استر                  CE


مزایا:

خواص الکتریکی خوب

استحکام ضربه ای خوب

فرایند پذیری خوب

پرداخت سطحی عالی  

کاربردها:

مصرفی: قطعات تلفن فرمهای عینک و قابهای نوار صوتی

طرحها یا ماکتهای ساختاری خودرو  و پروفیلهای اکستروژنصنعتی:

چسباننده اجزا در پوششهای تزئینی و محافظتی برای چوب فلز و لباس

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

      برای دیدن عکس ها و خصوصیات پلیمرهای دیگر بر روی نماد انگیلیسی یا اسم اون پلیمر کلیک کنید

 

 

 

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

  

 

پروژه درس تکنولوژی پلاستیک

قطعات پلاستیکی ،پلیمرها وخصوصیات آنها

وزن مخصوص     ،    دمای فرایند     ،    استحکام کششی در نقطه تسلیم      ،    دمای قالب      ،    محدوده دمای کاری      ،    دمای ذوب     ،    مزایا     ،   و کاربرد  آنها

 

 

PVC  -  ABS  -  PBT  -  HDPE  -  HTN  -  POM  -  PAR  -  PMMA  -  PPS  -  PSU 

 -  PS  -  SAN  -  LCP -   PEI  -  PEEK  -  PTFE  - TPU  -  SBB  -  TPO

  -  TPV  -  MPR  -  BC_TPE  -  PUR  -  BPA  -  PA   - PET 

 -  PAK  -  DAP  -  MF  -  CE  -  Syanate  -  PF

  - PB  -  EP  -  Polyxylene  -  PI  -  EMA 

 -  UP  -  PC  -  ENBA 

 -  EEA  -  LDPE

 

 

پلی وینیل کلراید   -  کو پلیمر اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن  -  پلی بیوتیلن ترفتالات  -  پلی اتیلن سنگین  -  نایلون دمای بالا  -  پلی استال  -  پلی اریلات -  پلی متیل  متاکریلات -   پلی فنیل سولفاید  -  پلی سولفون  -  پلی استایرن  -  استایرین اکریلونیتریل  -  پلیمر بلور مایع  -  پلی اتر ایمید -   پلی اتر اترکتون  -  پلی تترا فلوئورواتیلن -   پلی اوره تان ترمو پلاستیک  -  کو پلیمردسته ای استایرینیک  -  پلی اولفین ها  -  ترمو پلاستیکهای ولکانیزه شده -  لاستیک فرایند پذیر -   الاستومر ترموپلاستیک کو پلی استر دسته ای  - پلی اوره تان  -  وینیل استر بیس فنل آ  -  پلی امید  -  پلی اتیلن ترفتالات  - پلی استر الکید  -  دی الیل فتالات  -  ملامین فرمالد ئید  -  سلولز استر  -  سیانات  -  فنل فرمالدئید  -  پلی بوتادی ان  -  اپوکسی  -  پلی زایلین  -  پلی ایمید  -  اتیلن متیل اکریلات -   پلی استر اشباع نشده -   پلی کربنات  -  بوتیل اکریلات  -  اتیلن اتیل اکریلات  -  پلی ا تیلن سبک

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

ملامین فرمالد ئید                   MF


وزن مخصوص. 2.0_1.94

استحکام کششی در نقطه تسلیم 10.00  2.40

محدوده دمای کاری       300_170F

مزایا:

به لحاظ الکتریکی و حرارتی عایق خوبی هستند

سختی سطحی مقاوت سایشی و استحکام فشاری عالی دارند

ملامینهای ویژگیهای نگهداری  مطلوبی دارند و طول عمر نگهداری و ذخیره سازی عالی است

کاربردها:

الکتریکی: قطع کننده قوس در مدار الکتریکی

ساختمانی: کاربرد وسیعی از وسایل سیم کشی  و اجزای تشکیل دهنده کاغذ دیواری

مصرفی: ظروف غذا خوری زیر سیگاریها و دگمه های البسه و جواهرات

 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

      برای دیدن عکس ها و خصوصیات پلیمرهای دیگر بر روی نماد انگیلیسی یا اسم اون پلیمر کلیک کنید

 

 

 

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

  

 

پروژه درس تکنولوژی پلاستیک

قطعات پلاستیکی ،پلیمرها وخصوصیات آنها

وزن مخصوص     ،    دمای فرایند     ،    استحکام کششی در نقطه تسلیم      ،    دمای قالب      ،    محدوده دمای کاری      ،    دمای ذوب     ،    مزایا     ،   و کاربرد  آنها

 

 

PVC  -  ABS  -  PBT  -  HDPE  -  HTN  -  POM  -  PAR  -  PMMA  -  PPS  -  PSU 

 -  PS  -  SAN  -  LCP -   PEI  -  PEEK  -  PTFE  - TPU  -  SBB  -  TPO

  -  TPV  -  MPR  -  BC_TPE  -  PUR  -  BPA  -  PA   - PET 

 -  PAK  -  DAP  -  MF  -  CE  -  Syanate  -  PF

  - PB  -  EP  -  Polyxylene  -  PI  -  EMA 

 -  UP  -  PC  -  ENBA 

 -  EEA  -  LDPE

 

 

پلی وینیل کلراید   -  کو پلیمر اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن  -  پلی بیوتیلن ترفتالات  -  پلی اتیلن سنگین  -  نایلون دمای بالا  -  پلی استال  -  پلی اریلات -  پلی متیل  متاکریلات -   پلی فنیل سولفاید  -  پلی سولفون  -  پلی استایرن  -  استایرین اکریلونیتریل  -  پلیمر بلور مایع  -  پلی اتر ایمید -   پلی اتر اترکتون  -  پلی تترا فلوئورواتیلن -   پلی اوره تان ترمو پلاستیک  -  کو پلیمردسته ای استایرینیک  -  پلی اولفین ها  -  ترمو پلاستیکهای ولکانیزه شده -  لاستیک فرایند پذیر -   الاستومر ترموپلاستیک کو پلی استر دسته ای  - پلی اوره تان  -  وینیل استر بیس فنل آ  -  پلی امید  -  پلی اتیلن ترفتالات  - پلی استر الکید  -  دی الیل فتالات  -  ملامین فرمالد ئید  -  سلولز استر  -  سیانات  -  فنل فرمالدئید  -  پلی بوتادی ان  -  اپوکسی  -  پلی زایلین  -  پلی ایمید  -  اتیلن متیل اکریلات -   پلی استر اشباع نشده -   پلی کربنات  -  بوتیل اکریلات  -  اتیلن اتیل اکریلات  -  پلی ا تیلن سبک

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

 

 دی الیل فتالات                     DAP


وزن مخصوص.  1.94

دمای فرایند 350_290F

استحکام کششی در نقطه تسلیم7.50

محدوده دمای کاری       430_39F

مزایا:

خواص عایق الکتریکی استحکام دی الکتریک عالی

مقاومت عالی در برابر رطوبت

مقاومت شمیایی خئب در برابر اسید های قوی و حلا لهای عالی

کاربردها:

الکتریک و الکترونیک : اتصالات در تجهیزات مخابراتی و سیستم دفاعی در محیط های خیس و مرطوب

خانگی: دستگیره های لوازم خانگی

خودرویی: قطعات تشگیل دهنده در دلکو

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

      برای دیدن عکس ها و خصوصیات پلیمرهای دیگر بر روی نماد انگیلیسی یا اسم اون پلیمر کلیک کنید

 

 

 

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است  http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

  

 

پروژه درس تکنولوژی پلاستیک

قطعات پلاستیکی ،پلیمرها وخصوصیات آنها

وزن مخصوص     ،    دمای فرایند     ،    استحکام کششی در نقطه تسلیم      ،    دمای قالب      ،    محدوده دمای کاری      ،    دمای ذوب     ،    مزایا     ،   و کاربرد  آنها

 

 

PVC  -  ABS  -  PBT  -  HDPE  -  HTN  -  POM  -  PAR  -  PMMA  -  PPS  -  PSU 

 -  PS  -  SAN  -  LCP -   PEI  -  PEEK  -  PTFE  - TPU  -  SBB  -  TPO

  -  TPV  -  MPR  -  BC_TPE  -  PUR  -  BPA  -  PA   - PET 

 -  PAK  -  DAP  -  MF  -  CE  -  Syanate  -  PF

  - PB  -  EP  -  Polyxylene  -  PI  -  EMA 

 -  UP  -  PC  -  ENBA 

 -  EEA  -  LDPE

 

 

پلی وینیل کلراید   -  کو پلیمر اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن  -  پلی بیوتیلن ترفتالات  -  پلی اتیلن سنگین  -  نایلون دمای بالا  -  پلی استال  -  پلی اریلات -  پلی متیل  متاکریلات -   پلی فنیل سولفاید  -  پلی سولفون  -  پلی استایرن  -  استایرین اکریلونیتریل  -  پلیمر بلور مایع  -  پلی اتر ایمید -   پلی اتر اترکتون  -  پلی تترا فلوئورواتیلن -   پلی اوره تان ترمو پلاستیک  -  کو پلیمردسته ای استایرینیک  -  پلی اولفین ها  -  ترمو پلاستیکهای ولکانیزه شده -  لاستیک فرایند پذیر -   الاستومر ترموپلاستیک کو پلی استر دسته ای  - پلی اوره تان  -  وینیل استر بیس فنل آ  -  پلی امید  -  پلی اتیلن ترفتالات  - پلی استر الکید  -  دی الیل فتالات  -  ملامین فرمالد ئید  -  سلولز استر  -  سیانات  -  فنل فرمالدئید  -  پلی بوتادی ان  -  اپوکسی  -  پلی زایلین  -  پلی ایمید  -  اتیلن متیل اکریلات -   پلی استر اشباع نشده -   پلی کربنات  -  بوتیل اکریلات  -  اتیلن اتیل اکریلات  -  پلی ا تیلن سبک

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 پلی استر الکید                 PAK

 

وزن مخصوص. 2.40

دمای فرایند350_290F

استحکام کششی در نقطه تسلیم 10.0_3.0

محدوده دمای کاری     300_250F

مزایا:

پایداری ابعادی عالی

مقاومت در برابر فرسودگی حرارتی

خواص مکانیکی و الکتریکی خوب در دماهای بالا

کاربردها:

صنعتی: بدنه قایقها و قطعات تقویت شده فیبری دیگر  

الکتریکی: اجزای الکتریکی کوچک قطع کننده ها در جریان مدار

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

      برای دیدن عکس ها و خصوصیات پلیمرهای دیگر بر روی نماد انگیلیسی یا اسم اون پلیمر کلیک کنید

 

 

 

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

  

 

پروژه درس تکنولوژی پلاستیک

قطعات پلاستیکی ،پلیمرها وخصوصیات آنها

وزن مخصوص     ،    دمای فرایند     ،    استحکام کششی در نقطه تسلیم      ،    دمای قالب      ،    محدوده دمای کاری      ،    دمای ذوب     ،    مزایا     ،   و کاربرد  آنها

 

 

PVC  -  ABS  -  PBT  -  HDPE  -  HTN  -  POM  -  PAR  -  PMMA  -  PPS  -  PSU 

 -  PS  -  SAN  -  LCP -   PEI  -  PEEK  -  PTFE  - TPU  -  SBB  -  TPO

  -  TPV  -  MPR  -  BC_TPE  -  PUR  -  BPA  -  PA   - PET 

 -  PAK  -  DAP  -  MF  -  CE  -  Syanate  -  PF

  - PB  -  EP  -  Polyxylene  -  PI  -  EMA 

 -  UP  -  PC  -  ENBA 

 -  EEA  -  LDPE

 

 

پلی وینیل کلراید   -  کو پلیمر اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن  -  پلی بیوتیلن ترفتالات  -  پلی اتیلن سنگین  -  نایلون دمای بالا  -  پلی استال  -  پلی اریلات -  پلی متیل  متاکریلات -   پلی فنیل سولفاید  -  پلی سولفون  -  پلی استایرن  -  استایرین اکریلونیتریل  -  پلیمر بلور مایع  -  پلی اتر ایمید -   پلی اتر اترکتون  -  پلی تترا فلوئورواتیلن -   پلی اوره تان ترمو پلاستیک  -  کو پلیمردسته ای استایرینیک  -  پلی اولفین ها  -  ترمو پلاستیکهای ولکانیزه شده -  لاستیک فرایند پذیر -   الاستومر ترموپلاستیک کو پلی استر دسته ای  - پلی اوره تان  -  وینیل استر بیس فنل آ  -  پلی امید  -  پلی اتیلن ترفتالات  - پلی استر الکید  -  دی الیل فتالات  -  ملامین فرمالد ئید  -  سلولز استر  -  سیانات  -  فنل فرمالدئید  -  پلی بوتادی ان  -  اپوکسی  -  پلی زایلین  -  پلی ایمید  -  اتیلن متیل اکریلات -   پلی استر اشباع نشده -   پلی کربنات  -  بوتیل اکریلات  -  اتیلن اتیل اکریلات  -  پلی ا تیلن سبک

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 پلی اتیلن ترفتالات               PET


وزن مخصوص 1.53

دمای فرایند530_470F

استحکام کششی در نقطه تسلیم 17.50

دمای قالب 200_110F

محدوده دمای کاری     250_200F

دمای ذوب437F     

 مزایا:

مقاومت در برابر محلول اب نمک

مقاومت در برابر اسیدها و بازهای ضعیف

استحکام دی الکتریک و مقاومت عایقی بالا

خواص الکتریکی عالی

کاربردها:

خودرویی: دستگیره های در دلکو رتورقطعات جرقه زنی خودرو

الکتریکی و الکترونیکی: کلید ها بدنه موتور سوکتهای لوله و قابهای نگهدارنده فیوز

مصرفی: بطریها، قطعات جارو برقی قسمتهای خارجی اتو

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

      برای دیدن عکس ها و خصوصیات پلیمرهای دیگر بر روی نماد انگیلیسی یا اسم اون پلیمر کلیک کنید

 

 

 

ساخت و تولید

MandP

M&P

-- علی شهروی ---- ali shahroy --

برداشت مطلب با ذکر منبع اصلی آزاد است   http://mandp.ir

 مارو حمایت کنید 1+ یادتون نره پایین سمت چپ ....

 

 
ارسال توسط علی شهروی - ali shahroy

  

 

پروژه درس تکنولوژی پلاستیک

قطعات پلاستیکی ،پلیمرها وخصوصیات آنها

وزن مخصوص     ،    دمای فرایند     ،    استحکام کششی در نقطه تسلیم      ،    دمای قالب      ،    محدوده دمای کاری      ،    دمای ذوب     ،    مزایا     ،   و کاربرد  آنها

 

 

PVC  -  ABS  -  PBT  -  HDPE  -  HTN  -  POM  -  PAR  -  PMMA  -  PPS  -  PSU